อุปสรรคทางวัฒนธรรมที่คุณต้องพบเจอในที่ทำงาน

ในชีวิตการทำงานไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นทำงานเป็นที่แรก หรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนานก็ตาม คุณจะต้องพบเจอกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในองค์กร และความหลากหลายเหล่านี้ก็อาจกลายเป็นอุปสรรค ที่ทำให้เกิดความยากในการทำงานซึ่งอาจส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจผิดจนถึงเกิดความเสียหายในการทำงานได้


รูปแบบ Corporate Culture กับการขับเคลื่อนธุรกิจ

ในทุกๆธุรกิจย่อมมีวัฒนธรรมองค์กรหรือ Corporate Culture ที่แตกต่างกัน ซึ่งมันสามารถสะท้อนให้เห็นทุกแง่มุมในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแนวทางการทำงาน การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร การให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจ


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์