เคล็ดลับการใช้ Social Media กับการสื่อสารภาวะวิกฤต

ภาวะวิกฤต (Crisis) เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ โดยอาจเกิดจากทั้งความตั้งใจและความไม่ได้ตั้งใจ วิกฤตอาจเกิดเองตามธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือจากฝีมือมนุษย์ก็ได้ทั้งนั้น เช่น Covid-19 น้ำท่วม ไฟไหม้ พายุ การประท้วง จนส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผู้คน เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยหากวิกฤตนั้นเกิดขึ้น


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์