TikTok เดินหน้ายกระดับ Digital Skill แก่ผู้ประกอบการ OTOP

TikTok เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจไทย สานต่อความร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชนยกระดับ “Digital Skill” ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ของไทย ดึงเนื้อหา TikTok Shop Academy จัดหลักสูตรอบรมพิเศษสำหรับผู้ประกอบการโดยดึงศักยภาพ Live Streaming มาสร้างจุดเด่นการนำเสนอสินค้าท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์