ความเข้าใจเกี่ยวกับ EQ, IQ และ AQ กับประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา การที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แม้ว่าความสามารถทางสติปัญญา (IQ) จะยังคงมีความสำคัญมากก็ตาม แต่ความสามารถในการจัดการกับความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์