Brand History – FREITAG กระเป๋าแฟชั่นกับความเป็น Cult Brand

ความโดดเด่นและแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆในตลาด เพราะด้วยการออกแบบและวัสดุที่ใช้รวมไปถึงรูปแบบของร้าน ที่มีการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์คล้ายกับเป็นโรงงานผลิตกระเป๋า เป็นกระเป๋าแฟชั่นที่ผสมความดิบๆจนกลายเป็นที่ครองใจของคนทั่วโลก


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์