ความแตกต่างระหว่างคำว่า Goal กับ Objective

เมื่อพูดถึงเรื่องของการเป็นหัวหน้าหรือผู้นำทีมแล้วนั้น การตั้งเป้าหมาย (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เหมาะสมจะช่วยให้งานของคุณบรรลุผลตามที่ต้องการได้ และหลายๆครั้งเรามักจะสับสนครับว่า Goal กับ Objective นั้นคืออะไรและมีความแตกต่างอย่างไร และจากที่ผมไปสอนเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนการตลาด


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์