ลักษณะของ Informal Communication กับการสื่อสารภายในองค์กร

การสื่อสารในลักษณะไม่เป็นทางการหรือที่เรียกว่า Informal Communication คือ การสื่อสารที่ไม่ต้องมีระเบียบแบบแผนไม่มีโครงสร้างใดๆในการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้องในแต่ละระดับ หรืออาจเป็นในระดับเดียวกันก็ได้เช่นกัน ซึ่งแตกต่างจากการสื่อสารแบบทางการ (Formal Communication) ค่อนข้างมากอย่างเห็นได้ชัดครับ


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์