วิธีคิด Key Message ให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย

ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการตลาด (Marketing) การสร้างแบรนด์ (Branding) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) รวมถึงการประชุมเสนอไอเดียต่างๆ คำว่า Key Message ที่เราเรียกว่าข้อความหรือเนื้อหาหลักในสื่อสารสู่กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย นับเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดและถือว่าเป็นรากฐานสำหรับการสื่อสารในทุกรูปแบบครับ เพราะมันจะช่วยให้ดึงดูดและควบคุมให้กลุ่มเป้าหมายต้องอยู่ในมนต์สะกดกับสิ่งที่คุณกำลังจะสื่อสารออกไป


copyright 2022@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์