กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ E-Commerce

ธุรกิจค้าปลีกได้หันมาลุยตลาด E-Commerce อย่างเต็มรูปแบบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมันกลายเป็นตลาดที่สร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลและยังมีแนวโน้มเติบโตต่อไปเรื่อยๆในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนจากการซื้อสินค้าหน้าร้านมาสู่การซื้อสินค้าในรูปแบบออนไลน์นั้นก็เป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวมไปถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว


สร้างประสบการณ์ลูกค้าด้วย Conversational Marketing

Conversational Marketing กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นการตลาดในยุคสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) หรือให้ปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างแบรนด์กับลูกค้าอย่างรวดเร็วถูกต้องและเหมาะสม และในบทความนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับคำว่า Conversational Marketing ให้มากขึ้นกันครับ


กลยุทธ์การทำการตลาดด้วย Data-Driven Marketing

Data-Driven Marketing หรือ การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คือ วิธีการการทำการตลาดหรือวางกลยุทธ์การโดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า โดยข้อมูลเหล่านั้นอาจะเป็นได้ทั้งพฤติกรรมการซื้อสินค้า ช่วงเวลาในการซื้อสินค้า ปฏิกิริยาตอบสนองของลูกค้า ความชื่นชอบของลูกค้า ซึ่งมันจะช่วยให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์คาดการณ์


ความแตกต่างระหว่าง Bounce Rate และ Exit Rate

Metrics หนึ่งในการวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่ Google ได้กำหนดเอาไว้นอกเหนือจาก Bounce Rates หรืออัตราการตีกลับหรือออกจากหน้าเว็บไซต์เมื่อดูข้อมูลเพียงแค่หน้าเดียว นั่นก็คือ Exit Rates หรืออัตราการออกจากเว็บไซต์ ซึ่งทั้งสอง Metrics นั้นมักจะนำมาใช้ควบคู่กันอยู่เสมอครับ


เทียบอัตรา Bounce Rate ของแต่ละธุรกิจ

หากธุรกิจของคุณมีหน้าร้านอยู่บนโลกออนไลน์โดยเฉพาะการมีเว็บไซต์เป็ยของตัวเอง มันจะมีตัววัดผลตัวหนึ่งที่สำคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพของเว็บไซต์นั่นก็คือ Bounce Rate หรืออัตราการตีกลับซึ่งมันหมายถึงการที่ผู้เยี่ยมชมเข้ามาดูข้อมูลในหน้าต่างๆบนเว็บไซต์แค่เพียงหน้าเดียวแล้วออกไปโดยไม่ได้สนใจไปดูหน้าอื่นๆต่อ ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้เยี่ยมชมไม่ได้สนใจเนื้อหาบนเว็บไซต์หรืออาจเกิดจากข้อมูลที่มีไม่ใช่สิ่งที่ผู้เยี่ยมชมกำลังหาอยู่ก็ได้ทั้งนั้น


เขียน Headline เว็บไซต์อย่างไรให้เวิร์ค

การให้ความสำคัญกับหัวข้อ หรือ Headline ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าคุณจะเขียนอะไรก็ตาม เพราะมันสามารถช่วยให้คุณขายของได้โดยหัวข้อที่หมายถึงนั้นเป็นได้ทั้งเว็บไซต์ บล็อก หรือบทความต่างๆ ที่ไม่ได้เน้นแบบขายของแบบข้อความส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆครับ แต่เน้นเป็นรูปแบบการนำเสนอจุดเด่นหรือจุดขายที่อยากสื่อสารให้ผู้เยี่ยมชมนั้นเข้าใจ


เครื่องมือตรวจสอบ SEO Website Ranking ที่น่าใช้

เว็บไซต์นับเป็น Own Media ที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำธุรกิจในยุคออนไลน์ เพราะมันเป็นหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดในการแสดงความเป็นตัวตนของแบรนด์ และความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ โดยหนึ่งวิธีในการโปรโมทเว็บไซต์ของธุรกิจให้เป็นที่รู้จักก็คือ การทำ SEO หรือ Search Engine Optimization


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up