9 วิธีดีๆในการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับตัวเอง (Positive Attitude)

การมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) หรือ การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีนั้นสร้างให้เกิดความหวังและมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยหากใครก็ตามที่มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) ในตัวเอง จะสามารถเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายได้อย่างมีสติ


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์