6 ลักษณะพฤติกรรมของคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง (Procrastinators)

อาการและพฤติกรรมของคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง (Procrastinators) ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนัก โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของชีวิตการทำงานหรือแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวที่อาจส่งผลในทางลบให้กับคนแต่ละคน และผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะประสบกับการผัดวันประกันพรุ่ง (Procrastinators)


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์