มองให้รอบด้านด้วยวิธีคิดแบบ Six Thinking Hats

กระบวนการคิดและการการตัดสินใจถือว่าสำคัญมากในการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการนำข้อมูลและมุมมองหลายๆด้านเข้ามาร่วมคิดและพิจารณา เพื่อให้การตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นการเพิ่มทักษะและกระบวนการให้กับความคิดของคุณ


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์