เคล็ดลับการเริ่มทำ Branding ให้กับธุรกิจ SMEs

การสร้างแบรนด์หรือที่เรียกว่า Branding นั้นถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว โดยหลายๆคนมักจะคิดว่าการสร้างแบรนด์นั้นดูแล้วจะเหมาะสมกับธุรกิจขนาดใหญ่ระดับ Corporate เพราะเชื่อว่าการสร้างแบรนด์นั้นมันเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนใช้งบประมาณมาก ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs หลายราย


ความแตกต่างระหว่าง Startup กับ SMEs

Startup กับ SMEs สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ทำธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับศาสตร์การบริหารธุรกิจ หากดูเผินๆแล้วทั้ง 2 อย่างอาจจะดูไม่แตกต่างกันเพราะทั้งคู่ก็นับว่าเป็นบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งสร้างมาจากการไม่มีอะไรเลยโดยผู้ประกอบการเพื่อเจาะตลาดที่เฉพาะเจาะจง


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์