Soft Power ส่งผลให้เกิดอิทธิพลทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างไร

แนวคิดเรื่องของ Soft Power เป็นปัจจัยที่สำคัญโดยเฉพาะในโลกที่มีการเชื่อมโยงกันแบบไร้พรมแดน ที่มีความสามารถในการสร้างผลกระทบในวงกว้างโดยไม่ได้จำกัดอยู่ในขอบเขตประเทศของตัวเอง แต่ยังสร้างแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงได้ทั่วโลกในด้านการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภค


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์