COLOR THEME มาแรงประจำปี 2023

TCDC ได้รวบรวมเทรนด์สีหลักทั้ง 7 ประจำปี 2023 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นสีที่สะท้อนถึงบรรยากาศของโลกและผู้คนที่เสมือนกับกำลังถูกปลุกให้ตื่น และปรับตัวภายใต้ความไม่แน่นอนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้อมูลจาก WGSN ได้ระบุไว้ว่าสีในปี 2023 จะเน้นสื่อสารและเชื่อมโยงทางอารมณ์ของผู้บริโภค สีสันในปีนี้จะเป็นความรู้สึกของการมองโลกในแง่ดี


สรุปแนวโน้ม Insight คนแต่ละ Generation ประจำปี 2022

รายงานแนวโน้มภาพรวมฉบับล่าสุดจาก TCDC กับ Insight ของคนแต่ละ Generation ประจำปี 2022 จากทั่วทุกมุมโลก โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนแต่ละ Generation ในการเปิดรับสื่อ การใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงโอกาสทางการตลาดใหม่ๆสำหรับแบรนด์สินค้าต่างๆ เรามาดูบทสรุปสั้นๆของ Insight คนแต่ละ Generation กันครับ


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์