TikTok ชูแนวคิด “TikTok For All” – แพลตฟอร์มที่สร้างโอกาสให้ครีเอเตอร์ไทย ธุรกิจไทย และคอมมูนิตี้ไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

TikTok ได้พัฒนาไปมากกว่าการเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนท์ โดยเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงชีวิต (life-changing moments) ของครีเอเตอร์ ในปี 2567 TikTok พร้อมขยายการสนับสนุนการสร้างคอนเทนต์ไปที่พาร์ทเนอร์ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้วยกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์