Share to friends


Related Posts

Brand History – Nike แบรนด์รองเท้ากีฬาระดับโลก

Nike, Inc. บริษัทผลิตรองเท้ากีฬาสัญชาติอเมริกัน ก่อตั้งขึ้นในปี 1964 โดย Bill Bowerman โค้ชด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยโอเรกอน และ Phil Knight ลูกศิษย์ของเขาเอง โดยมีชื่อเดิมว่าบริษัท Blue Ribbon Sports ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในช่วงปี 1964-1978 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบีเวอร์ตัน รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งสองได้เปิดร้านค้าปลีกขึ้นในปี 1966Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์