Insight ผู้บริโภคกับมุมมองการใช้จ่ายในช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบจริงตามสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการเดินห้างสรรพสินค้าต่างๆ หันมาวางแผนการท่องเที่ยวด้วยการค้นหาข้อมูลผ่านการใช้ Search Engine ต่างๆมากขึ้นเป็นทวีคูณจนทำให้แบรนด์ต่างๆต้องหันมาให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ


copyright 2022@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์