News: 5 แนวโน้ม MarTech ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

สก็อต บรินเกอร์ (Scott Brinker) หัวหน้าทีมเทคโนโลยีการตลาดและรองประธานด้านการพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม (Chief Martec and VP Platform Eco-System) ของ HubSpot ได้พูดถึงอนาคตของ MarTech ในงาน MarTech conference เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา นับเป็นปีที่แปลกประหลาดปีหนึ่งที่หลายๆองค์กรเริ่มติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจโดย Twilio ที่ทำการศึกษาจาก 2,500 บริษัท


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up