อะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ Conflict of Interest นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรม กิจกรรม หน้าที่ หรืองานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนที่มากกว่า 1 คน หรือ 1 องค์กรขึ้นไป โดยการกระทำนั้นส่อไปในทางที่ไม่สุจริตจนกลายเป็นประเด็นให้เกิดผลกระทบเชิงลบกันทุกฝ่ายนั่นเองครับ


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์