อะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน (What is Conflict of Interest)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ Conflict of Interest นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรม กิจกรรม หน้าที่ หรืองานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนที่มากกว่า 1 คน หรือ 1 องค์กรขึ้นไป โดยการกระทำนั้นส่อไปในทางที่ไม่สุจริตจนกลายเป็นประเด็นให้เกิดผลกระทบเชิงลบกันทุกฝ่ายนั่นเองครับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

เกิดขึ้นได้ทั้งแบบส่วนบุคคล หรือแม้แต่ในหน้าที่การทำงาน

ผลประโยชน์ทับซ้อน จะเห็นได้ในหลากหลายสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ (Loyalty) ของตัวบุคคล นายจ้าง หน่วยงานภาครัฐ หรือความสัมพันธ์ในอาชีพต่างๆ และเมื่อความขัดแย้งหรือความทับซ้อนด้านผลประโยชน์ใดๆเกิดขึ้น มันจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือด้วยกันทั้งสิ้น

Conflict of Interest มีกี่รูปแบบ

ในทั่วๆไปเรามักจะเห็นผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ในกิจกรรมต่างๆอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

 • เอื้อผลประโยชน์ให้ครอบครัว หรือญาติมิตร
  การให้สิทธิพิเศษหรือให้ความช่วยเหลือครอบครัว ญาติ เพื่อนสนิท อาจเป็นในเรื่องของการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนทรัพย์สิน หรือการเลิกจ้าง ตัวอย่างเช่น การจ้างคนในครอบครัวมาทำงานแต่อาจไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
 • ผลประโยชน์เพื่อตัวเอง
  การหาผลประโยชน์จากองค์กร ธุรกิจ หรือแม้แต่กิจกรรมส่วนบุคคล เพื่อเอามาเป็นของตัวเองโดยไม่มองประโยชน์ส่วนรวม หรือทำแบบผิดวัตถุประสงค์ เช่น
  • การใช้เงินทุนบริษัทเพื่อปล่อยสินเชื่อส่วนตัว
  • การซื้อหุ้นบริษัทตัวเองโดยรู้ข้อมูลเชิงลึกภายในมาก่อน
  • องค์กรการกุศลหรือไม่แสวงหากำไร แต่เก็บเงินผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่
  • การเปิดรับบริจาคให้หน่วยงานราชการ ผ่านบัญชีบุคคล
 • ค่าตอบแทนส่วนเกิน
  การได้รับค่าตอบแทนจากการผลักดันให้ Supplier ได้รับงานจากองค์กร หรือการไปรับงานนอกที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร โดยไม่ผ่านการรับรู้หรืออนุมัติจากหน่วยงาน

ตัวอย่างการกระทำที่สร้างให้เกิด Conflict of Interest

 • พนักงานมีธุรกิจส่วนตัว ที่ทำธุรกิจเหมือนกับบริษัท และหาโอกาสต่อยอดหรือดึงลูกค้าไปเข้าธุรกิจตัวเอง
 • พนักงานรับงานแล้วส่งต่อให้ที่อื่น เพื่อรับเงินค่านายหน้า หรือแม้แต่ขอค่านายหน้าเพื่อช่วยผลักดันให้ Supplier รายหนึ่งได้งานของบริษัท
 • ผู้จัดการมีความสัมพันธ์ลึกซึ่งกับพนักงาน จนอาจทำให้เกิดโอกาสการช่อโกง หรือเลื่อนตำแหน่งที่ไม่เป็นธรรม
 • การที่พนักงานสนิทกับ Supplier แล้วบอกช่องทางในการเสนอราคาที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 • การที่พนักงานลาออกจากบริษัท ไปเปิดธุรกิจในรูปแบบเดียวกันและดึงลูกค้าไปทั้งหมด
 • การที่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปเป็นบอร์ดบริหาร หรือที่ปรึกษาในบริษัทที่อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ

เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณของการทำธุรกิจ (Business Ethics) และยังรวมไปถึงความมีจิตสำนึกของแต่ละบุคคล ดังนั้นเวลาที่คุณจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของตัวเอง เป็นพนักงานขององค์กร หรือเป็นบุคคลสาธารณะ ก็ควรจะยึดมั่นในความถูกต้องและความโปร่งใสในทุกๆกิจกรรรมด้วยนะครับ


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

จริยธรรมในการทำธุรกิจ (Business Ethics)

จริยธรรมในการทำธุรกิจ (Business Ethics) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดเล็ก หรือแม้แต่พ่อค้าแม่ขายธุรกิจออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ก็ตาม หากไม่มีจริยธรรมในการทำธุรกิจก็คงไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมหรืออุดหนุนสินค้าหรือบริการของเราอย่างแน่นอน


ส่วนประกอบของคุณค่าของแบรนด์ (Brand Equity)

Brand Equity หรือคุณค่าของแบรนด์ นับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภค โดยมีองค์ประกอบด้วยกัน 4 อย่าง คือ ความเชื่อมโยง การรับรู้ถึงคุณภาพ ความภักดี และสินทรัพย์อื่นๆLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์