36 ข้อผิดพลาดที่ทำให้แบรนด์ล้มเหลวไม่เป็นท่า

ในการสร้างแบรนด์และการทำธุรกิจเราจะเจอทั้งความสำเร็จและอุปสรรคอยู่เสมอ โดยหากคุณบริหารจัดการแบรนด์และธุรกิจได้อย่างดีข้อผิดพลาดต่างๆก็อาจจะมีน้อยลง ซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสแห่งความสำเร็จที่มีมากยิ่งขึ้น และผมก็เชื่อว่าไม่มีแบรนด์หรือธุรกิจไหนที่อยากจะนำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ทำให้พบเจอกับปัญหา


วิธีการสื่อสารไม่ให้แบรนด์พังพินาสในพริบตา

เชื่อว่าในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานั้นมีช่องทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น ทุกๆคนได้เห็นการสื่อสารทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง เพื่อส่งเสริมทั้งการขายสินค้า บริการ หรือแม้แต่ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ที่แต่ละแบรนด์ต่างก็มีการนำเสนอคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ


10 ลักษณะของการบริหารจัดการที่ดี (Management)

ทักษะของการบริหารจัดการที่ดี (Management) คือ กระบวนการสำคัญที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี เพื่อบริหารจัดการให้ทั้งกระบวนการและคนทำงานสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้มากที่สุด นับเป็นสิ่งที่พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปนั้นควรจะมี และโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน นั่นก็คือ ส่วนของความรู้ (Knowledge)


Generative AI ความหวังใหม่ของนักการตลาด

รายงานผลการศึกษาฉบับล่าสุดของอะโดบีชี้ว่า แบรนด์ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) จะเป็นคลื่นลูกใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านประสบการณ์ลูกค้า ขณะที่ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเริ่มให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมแบบเวอร์ชวลมากขึ้น นักการตลาดและผู้บริโภคต่างก็กระตือรือร้นที่จะเปิดรับเทคโนโลยี AI


เทคนิคการสร้าง Employer Branding ให้ทุกคนร้อง Wow

การเป็นนายจ้างที่ดีจะช่วยดึงดูดให้เกิดความต้องการอยากที่จะมาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งนั่นก็ต้องมากับการที่องค์กรนั้นมีชื่อเสียงที่ดีในหลากหลายด้าน และการจะมีชื่อเสียง (Reputation) ที่ดีได้นั้นก็ต้องทำกระบวนการหนึ่งให้เกิดขึ้นซึ่งนั่นก็คือการสร้าง Employer Branding นั่นเอง


Generative AI พลิกโฉม “ประสบการณ์ลูกค้า” ได้อย่างไร

Generative AI ได้กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่สุดและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางภายในเวลาอันรวดเร็ว แอพพลิเคชั่นที่ออกมาในช่วงแรกๆ ช่วยให้ผู้ใช้ในทุกระดับทักษะสามารถพิมพ์ป้อนคำสั่งสั้นๆ และสร้างรูปภาพที่สวยงามหรือข้อความที่ซับซ้อน นอกจากนี้ นักการตลาดกำลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้เพื่อสร้างคอนเทนต์ SEO


ประโยชน์ของการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)

หากจะทำการสื่อสารเพื่อส่งมอบคุณค่าดีๆและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจ คุณต้องไม่ลืมเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) ด้วยเช่นกัน เพราะมันเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังและรากฐานแห่งความสำเร็จที่หลายๆองค์กรนั้นมองข้ามไป


ลักษณะของ Informal Communication กับการสื่อสารภายในองค์กร

การสื่อสารในลักษณะไม่เป็นทางการหรือที่เรียกว่า Informal Communication คือ การสื่อสารที่ไม่ต้องมีระเบียบแบบแผนไม่มีโครงสร้างใดๆในการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้องในแต่ละระดับ หรืออาจเป็นในระดับเดียวกันก็ได้เช่นกัน ซึ่งแตกต่างจากการสื่อสารแบบทางการ (Formal Communication) ค่อนข้างมากอย่างเห็นได้ชัดครับ


Theory of Needs อะไรคือแรงขับเคลื่อนของพนักงานในองค์กร

ทุกๆคนต่างมีแรงขับเคลื่อนจากความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การทำงาน โดยแรงขับเคลื่อนนั้นถือเป็นตัวกระตุ้นหลักสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมันก็มีอยู่หนึ่งทฤษฎีที่สามารถอธิบายถึงความต้องการของพนักงานในองค์กร


อุปสรรคทางวัฒนธรรมที่คุณต้องพบเจอในที่ทำงาน

ในชีวิตการทำงานไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นทำงานเป็นที่แรก หรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนานก็ตาม คุณจะต้องพบเจอกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในองค์กร และความหลากหลายเหล่านี้ก็อาจกลายเป็นอุปสรรค ที่ทำให้เกิดความยากในการทำงานซึ่งอาจส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจผิดจนถึงเกิดความเสียหายในการทำงานได้


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์