เจาะลึกธุรกิจในรูปแบบ B2B2C

เรามักจะเข้าใจธุรกิจ 2 รูปแบบใหญ่ๆนั่นก็คือธุรกิจแบบ B2B และ B2C กันดีอยู่แล้ว ซึ่งโดยคำจำกัดความสั้นๆของมันก็คือ Business-to-Business (B2B) หรือรูปแบบธุรกิจที่ติดต่อเจรจากันระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ส่วน Business-to-Customer (B2C) ก็คือรูปแบบธุรกิจที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และในรูปแบบ B2B นั้นเราก็ได้เห็นหลายๆธุรกิจขยับเข้ามาสู่ธุรกิจในรูปแบบของ B2B2C


Google ประกาศแนวทางการทำงานแบบ “ไฮบริด” เข้าออฟฟิศ 3 วัน

ในปี 2020 ที่ผ่านมา Google เป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าสามารถปรับตัวเข้าสู่การทำงานในรูปแบบใหม่ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดได้เป็นอย่างดี โดยประกาศให้พนักงานสามารถ Work From Home ได้จนถึงเดือนกรกฎาคม 2021 นี้ รวมถึง Sundar Pichai ซึ่งเป็น CEO ของ Google ก็เคยพูดถึงแนวโน้มที่ Google จะให้พนักงานทำงานแบบไฮบริดมาก่อนหน้านี้เช่นกัน


SOAR Analysis ตัววิเคราะห์จุดแข็งและเป้าหมายขององค์กร

SOAR Analysis กำลังกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจุดแข็งและโอกาสที่จะไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งมีหลายคำถามเกิดขึ้นว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะถูกนำมาแทนที่ SWOT Analysis ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำหรือไม่ โดยในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ SOAR Analysis กันครับ


7 คุณสมบัติของผู้นำแบบสร้าง Inspiration

ผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Leader) ในการทำงานจะช่วยให้การทำงานนั้นไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย และยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทีมงานทั้งขวัญและกำลังใจจนกลายเป็นแรงผลักดันให้งานที่รับผิดชอบไปสู่เป้าหมาย และยังผลักดันให้ทีมงานสร้างแรงบันดาลใจดีๆและสภาพแวดล้อมดีๆกับเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ทุกๆองค์กรจำเป็นต้องมี


รู้จักระดับของผู้นำ Leadership Level

ภาวะผู้นำ (Leadership) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่มีระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ไปจนถึงเจ้าของธุรกิจหรือ CEO และส่วนใหญ่เราจะได้เรียนรู้และรู้จักหรือคุ้นเคยกับรูปแบบของความเป็นผู้นำ รวมไปถึงลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์ซึ่งผมเคยได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้ว และในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักเพิ่มเติมกับระดับของผู้นำ (Leadership Level)


รู้จัก Subscription Model รูปแบบธุรกิจที่มาแรง

เราได้เห็นหลายๆธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนมาทำ Subscription Model ซึ่งเริ่มกลายเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจในแนวใหม่ที่คุ้นตามากขึ้น โดยแบรนด์ระดับโลกที่นำรูปแบบธุรกิจแบบ Subscription นี้มาใช้และเรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็อย่างเช่น Adobe, Netflix, Microsoft, New York Times


เติมเต็ม Customer Service ด้วยเทคโนโลยี

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การปรับแผนธุรกิจ กระบวนการผลิต การตลาด การขาย การดำเนินงานภายในองค์กร และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนสำคัญกับบริการหลังการขาย (Customer Service) ที่จะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จให้กับธุรกิจในการส่งมอบประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าครับ


ส่องแนวโน้มการตลาด B2C ในปี 2021

การตลาดในปี 2021 เป็นต้นไปจะเป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement) ซึ่งแน่นอนครับว่าผลกระทบจาก Covid-19 นั้นสร้างให้เกิดแรงผลักดันแนวโน้มดังกล่าวจนกลายเป็นสิ่งที่หลายๆธุรกิจให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ที่ส่งผลต่อการสร้างความต่อเนื่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ การทำให้ธุรกิจดำเนินไปโดยไม่หยุดและไม่สะดุด


อะไรคือ Customer Lifetime Value (CLV)

ลูกค้าถือว่าเป็นกลุ่มคนที่สำคัญที่สุดของการทำธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกๆมิติ ที่ต้องมีการวางแผนทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมไปถึงทำให้ลูกค้าสนับสนุนธุรกิจต่อไปในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มลูกค้าเดิม (Existing Customer) ที่เราเรียกว่าการสร้างมูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า (Customer Lifetime Value) หรือเรามักจะเรียกสั้นๆกันว่า CLV ครับ โดยในการตลาด 5.0 (Marketing 5.0)


รวมคำถามสำหรับการทำ Market Research ในแบบต่างๆ

การทำวิจัยหรือ Research ถือเป็นหลักสำคัญของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเริ่มทำธุรกิจ การหาโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจ การผลิตสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงการทำความเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ที่จำเป็นต้องมีการตั้งคำถามที่ถูกต้องเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นๆ หากจะบอกว่าการตั้งคำถามในการวิจัยจะเป็นคีย์หลักในการตัดสินความอยู่รอดและทิศทางของธุรกิจในอนาคตก็คงจะไม่ดูเกินจริงจนเกินไปครับ


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up