50 บริษัทสุดยอดนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ประจำปี 2023 (The Most Innovative Companies 2023)

Apple ครองอันดับหนึ่งด้านนวัตกรรม แต่ที่น่าสังเกตก็คือ Tesla ขยับจากที่ 5 เมื่อปีที่ผ่านมา ขึ้นมายึดอันดับที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพของยานยนต์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี รวมถึง BYD ที่เข้ามาอยู่ในอันดับที่ 9 อย่างรวดเร็ว


50 บริษัทสุดยอดนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ประจำปี 2022 (The Most Innovative Companies 2022)

Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet และ Tesla ยังคว้าตำแหน่งด้านนวัตกรรม 5 อันแรกเหมือนปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ใน 10 อันดับแรกยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ยกเว้น Moderna ที่กระโดดเข้ามาสู่ 10 อันดับแรก


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์