เจาะกลยุทธ์ความสำเร็จในการทำ Engagement Community บน Instagram ของ Nike

Nike เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ระดับโลกที่มีผู้ติดตามหรือ Followers บน Instagram มากกว่า 179 ล้านคน ซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งใน 20 อันดับแรกของแบรนด์ต่างๆทั่วโลก ที่ไม่ใช่แค่เพียงจำนวนผู้ติดตามอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการสร้างปฏิสัมพันธ์หว่างแบรนด์กับผู้ติดตามหรือที่เราเรียกว่า Engagement ในรูปแบบการพูดคุยอีกมากกว่า 1,000,000 ครั้งต่อปี


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up