News : Illuminating + Ultimate Gray สีแห่งความหวังสำหรับปี 2021

Pantone Color Institute ประกาศสีประจำปี 2021 เป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นการเล่าเรื่องราวและสื่อสารถึงสีแห่งความหวัง ความแข็งแกร่งในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ฟ่านมา ซึ่งได้แก่ สีเหลือง Illuminating (13-0647 TCX) และสีเทา Ultimate Gray (17-5104 TCX) ที่เล่าถึงเรื่องราวของสีที่ห่อหุ้มความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมีความสดใสและเป็นมิตร


copyright 2022@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์