Survey Research Method

การทำวิจัยตลาดหรือ Market Research ถือเป็นหลักสำคัญของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจ การหาโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจ การผลิตสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงการทำความเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ที่จำเป็นต้องมีการตั้งคำถามที่ถูกต้องเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นๆ หากจะบอกว่าการตั้งคำถามในการวิจัยจะเป็นคีย์หลักในการตัดสินความอยู่รอดและทิศทางของธุรกิจในอนาคตก็คงจะไม่ดูเกินจริงจนเกินไปครับ เพราะข้อมูลที่ได้มานั้นมันจะเป็นแนวทางให้กับธุรกิจของคุณไปในระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียว และมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้ความสำคัญกับรายละเอียดที่จะนำมาสนับสนุนธุรกิจในส่วนไหนมากแค่ไหนนั่นเอง โดยในบทความนี้ผมได้รวบรวมตัวอย่างคำถามสำหรับการวิจัยหรือการสำรวจตลาดเพื่อนำมาเป็นไอเดียตั้งต้นสำหรับการวางแผนทำวิจัยในรูปแบบต่างๆครับ

เรามาเริ่มทำความรู้จักประเภทของการวิจัย รูปแบบการวิจัย และวิธีทำการวิจัยกันก่อนครับ

การวิจัยนั้นมี 2 ประเภท

 • การทำวิจัยแบบปฐมภูมิ (Primary Research) คือ การเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง
 • การทำวิจัยแบบทุติยภูมิ (Secondary Research) คือ การหาข้อมูลที่มีคน หน่วยงาน หรือองค์กรทำเอาไว้อยู่แล้ว

การวิจัยนั้นมี 2 รูปแบบในการเก็บข้อมูล

 • การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เช่น แบบสอบถาม การสำรวจ
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์กลุ่ม การสังเกตการณ์ การทดลอง การสนทนา

วิธีการวิจัยนั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

 • การทำวิจัยกลุ่ม (Focus Group)
 • การสำรวจ (Survey)
 • การสัมภาษณ์ (Interviews)
 • การสังเกตการณ์ (Observation)
 • สอบถามผู้ใช้งาน (User Groups)
 • ทดสอบตลาด (Test Market)
 • การรับฟังเสียงผู้บริโภคจากสื่อโซเชียล (Social Media Listening)
 • วิเคราะห์คู่แข่ง (Competitive Analysis)
 • ข้อมูลการขาย (Sales Data)
 • ข้อมูลสถิติต่างๆ (Statistics)
 • การซื้อข้อมูล (Buy Research)

หากสนใจรายละเอียดของการวิจัยลองอ่านได้ที่นี่ครับ >>> วิธีการทำ Market Research ในแบบต่างๆ

What's next?

ประเภทของคำถามวิจัย (Research Questions)

คำถามวิจัยนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่ คำถามวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Questions) และคำถามวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Questions)

ประเภทของคำถามวิจัย (Research Question)

1. คำถามวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Questions)

คำถามวิจัยประเภทนี้มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลเชิงลึกที่มีความชัดเจนและมีความละเอียด และค้อนข้างยืดหยุ่น โดยจะมุ่งเป้าไปที่การทำความเข้าใจพฤติกรรม (Behavior) การรับรู้ (Perception) ความรู้สึก (Feeling) ในลักษณะคำถามปลายเปิดให้ตอบอย่างอิสระเน้นการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงด้วยการอธิบายรายละเอียด สามารถนำมาใช้ได้กับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การแพทย์ การศึกษา ธุรกิจ การตลาด และอื่นๆ ผ่านการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์กลุ่ม การทำแบบสอบถามปลายเปิด รวมไปถึงการสังเกต ตัวอย่างเช่น

 • ทำไมคุณถึงใช้สินค้าชนิดนี้
 • สินค้าที่ใช้อยู่ตอบสนองความต้องการด้านไหนบ้าง
 • ทำไมคุณถึงเลือกใช้บริการของเรา
 • คุณได้รับประโยชน์อะไรจากใช้สินค้าของเราบ้าง
 • นโยบายที่ออกมาส่งผลต่อการทำงานอย่างไร
 • คุณสมบัติเด่นๆที่คุณชอบในตัวสินค้าของเรา
 • คุณอยากให้เราพัฒนาสินค้าหรือบริการส่วนไหนบ้าง
 • คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อใช้สินค้าของเรา
 • คุณให้คำนิยามคำว่า “ดี” ของสินค้าหรือบริการไว้อย่างไร
 • คุณมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ทำอะไรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
 • คุณคิดว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบในด้านไหนกับชีวิตคุณบ้าง
 • คุณเคยเจอประสบการณ์แย่ๆในการใช้สินค้าด้านไหนบ้าง
 • คุณชอบบรรยากาศการทำงานแบบไหนที่สุด
 • คุณคิดว่าสินค้าของเราเหมาะกับพรีเซ็นเตอร์ลักษณะไหน
 • แบรนด์เครื่องดื่มชาเขียวที่คุณจำได้ 3 อันดับแรกคือแบรนด์ใด
Open Research Question

2. คำถามวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Questions)

คำถามวิจัยประเภทนี้มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ (Frequency) จำนวนครั้ง (Time) โดยมักจะถูกนำไปใช้กับแบบสอบถามหรือคำถามด้านความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่ และไม่ได้เน้นเอาคำตอบถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยคำถามปลายปิด รูปแบบตัวเลือก “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” Rating Scale (เช่น คะแนนจากมากสุด 5 ไปน้อยสุด 1) Likert Scale (เช่น เห็นด้วยที่สุด 5 เห็นด้วย 4 ค่อนข้างเห็นด้วย 3 ไม่เห็นด้วย 2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1) ตัวอย่างเช่น

 • คุณเข้าฟิตเนสกี่ครั้งต่อเดือน
 • คุณใช้สื่อออนไลน์ประเภทใดบ้าง
 • คุณซื้อเสื้อผ้าเดือนละกี่ครั้ง
 • คุณดู YouTube บ่อยแค่ไหน
 • คุณคิดว่าคุณยอมจ่ายเงินกี่บาทสำหรับสินค้าชิ้นนี้
 • ความแตกต่างระหว่างการทำงานที่บ้านกับที่ทำงาน
 • คุณเห็นด้วยกับคำว่าคุณภาพยิ่งดียิ่งทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นตามไปด้วย
 • คุณมีความสุขกับการร่วมงานอีเว้นท์นี้หรือไม่
 • คุณจะแนะนำบริการเร้าให้กับเพื่อนหรือไม่
 • คุณพึงพอใจในบริการของเรามากแค่ไหน
 • ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของคุณ
Likert Scale Research Question

ทั้งหมดเป็นแค่เพียงตัวอย่างของแนวคำถามสำหรับการทำวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และอย่าลืมว่าการทำวิจัยนั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจทุกรูปแบบที่จะช่วยกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวในอนาคตครับ


Share to friends


Related Posts

วิธีการทำ Market Research ในแบบต่างๆ

การทำวิจัยหรือสำรวจตลาดที่เราเรียกว่า Market Research นั้นถือเป็นอาวุธสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการทำธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารรวมถึงทีมงานในการดำเนินกิจกรรมใดๆให้ประสบผลสำเร็จLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์