7 กลยุทธ์การทำ Lead Generation ดีๆ ผ่าน Social Media

กลยุทธ์การทำ Lead Generation หรือ กระบวนการที่จะดึงดูดให้คนสนใจสินค้าและบริการของเราและทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์โดยเฉพาะการใช้กับช่องทาง Socia Media ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง ที่หลายๆแบรนด์และธุรกิจมักจะใช้กันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์