News: Virgin Holidays ใช้ AI ช่วยเพิ่ม Brand Awareness

Virgin Holidays เปิดตัวใช้ AI ในการช่วยหา Insight ผู้บริโภคเพื่อเพิ่มการรับรู้ให้กับแบรนด์จนได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ Virgin Holidays เปิดตัวธุรกิจตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 โดยทำเป็นเว็บไซต์รวมแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถจองห้องพักล่วงหน้าได้ และมีหน้าร้านอยู่หลายสาขาในหลายๆเมือง


สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเวลาส่ง Email Marketing

การทำ Email Marketing ยังคงมีความจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ แม้ว่าหลายๆคนจะเห็นว่า Social Media นั้นมาแรงแซงทุกสิ่งก็ตาม แต่การทำการตลาดผ่านอีเมล์ก็ยังคงมีเสน่ห์และตอบวัตถุประสงค์ทางการตลาดอยู่หลายแบบด้วยกันครับ


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up