เทคนิคการเขียน Marketing Plan ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะปวดหัวในช่วงสิ้นปีที่ต้องมีการวางแผนธุรกิจสำหรับปีต่อๆไป โดยเฉพาะแผนการตลาด (Marketing Plan) ที่จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในการดึงดูด Potential Customer และสร้าง Quality Lead ให้กับทีมขายเพื่อผลักดันยอดขายให้เกิดขึ้นได้เข้าเป้าหมายมากที่สุด และการวางแผนการตลาด (Marketing Plan) ในช่วงปลายปีนั้นก็นับว่ามีความวุ่นวายค่อนข้างมากที่นอกเหนือจากแผนที่ต้องวาง


วางกลยุทธ์ธุรกิจให้ถูกจุด กับ TOWS Matrix

TOWS Matrix เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัท เช่น ยอดขายที่สูงขึ้น ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น และมูลค่าแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น TOWS Matrix มาจากพื้นฐานของ SWOT Analysis ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ และวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ


วิเคราะห์ SWOT ให้ชัดเจน สำหรับการวางแผนธุรกิจ

SWOT Analysis ถือเป็นเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางธุรกิจ ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ ภัยคุกคาม (Threats) เพื่อให้ทราบว่าเราเป็นใคร เรามีจุดแข็งตรงไหน จุดอ่อนของเรามีอะไร มีโอกาสอะไรบ้างในตลาด และอะไรคืออุปสรรคหรือภัยคุกคามในธุรกิจของเรา ดังนั้น การทำ SWOT Analysis


copyright 2022@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up