Case Study NATIONAL COMMUNICATION STRATEGY FOR EBOLA RESPONSE IN SIERRA LEONE 2014

อีกหนึ่งกรณีศึกษาที่เคยร่วมทำกับเพื่อนๆในช่วงที่เรียนปริญญาโท เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตต่างๆ ซึ่งหนึ่งในภาวะวิกฤตนั้น คือ การสื่อสารในภาวะการเกิดโรคระบาดที่ได้มีการสรุปกรณีศึกษาของการสื่อสารในภาวะการเกิดโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เลยอยากเอามาแชร์ให้ได้อ่านกันครับว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นมีวิธีการสื่อสารและการป้องกันสถานการณ์กันอย่างไร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2014 รัฐบาลของ Sierra Leone โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอีโบล่า (EVD) ใน Sierra Leone ซึ่งวิเคราะห์ว่าเป็นการระบาดมาจากประเทศกินีและไลบีเรียในช่วงเดือนมีนาคม 2014 โดยผลสรุป คือ มีผู้ติดเชื้อ 2,090 คน และเสียชีวิต 552 คน ใน 12 เขต

วันที่ 30 กรกฎาคม 2014 ประธานาธิบดีของ Sierra Leone ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพแห่งชาติและมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการปัญหา มีการออกแผนการจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบล่าในวันเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการเจ็บป่วยและการตาย พร้อมการแจ้งเตือนประชาชนด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการช่วยกันป้องกันปัญหา  ความท้าทายของรัฐบาล Sierra Leone นั้นคือ การที่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคอีโบล่าที่เพียงพอในช่วงที่มีการระบาดของโรคอย่างหนักในช่วงแรก ขาดประสบการณ์ในการจัดการกับภาวะวิกฤตและขาดการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่รวดเร็ว ไม่รู้วิธีการควบคุมความตื่นตระหนกของสถานการณ์ รวมถึงผู้ที่ดูแลด้านสาธารณสุขกลัวที่จะรักษาผู้ป่วย และการที่ Sierra Leone อยู่ติดกับชายแดนสามประเทศที่ทำให้ยากต่อการติดตามผู้ป่วยว่ามาจากที่ใด ทำให้รัฐบาล Sierra Leone จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอีโบล่า Ebola Operations Centre (EOC) ขึ้น และมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการอีโบล่าขึ้นในจังหวัดต่างๆอีกด้วย โดยคณะทำงานแก้ไขปัญหาอีโบล่าแห่งชาติ มีหน้าที่หลัก 4 อย่าง คือ

  1. ประสานงานเรื่องการเงิน การขนส่ง
  2. การเฝ้าระวังและดูแลระบบปฏิบัติการห้องทดลอง
  3. ควบคุมการติดเชื้อและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ
  4. การให้ข้อมูลข่าวสารและการใช้สังคมมวลชน

กลยุทธ์การสื่อสาร

จากการระบาดของโรคอีโบล่าใน Sierra Leone นั้น ทำให้รู้ถึงกลยุทธ์การสื่อสารที่รัฐบาลใช้ ประกอบไปด้วย การสื่อสารที่ต้องมีความรวดเร็วเพื่อป้องกันข่าวลือและข้อมูลที่ผิดพลาดจากที่อื่น ข้อมูลที่สื่อออกไปต้องถูกต้องและมีความโปร่งใส มีการสื่อสารในรูปแบบสองทางเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโรคที่ร้ายแรงและบอกต่อ การสื่อสารในเชิงบวก เช่น การนำข้อมูลจากทีมวิจัยมาสนับสนุน หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนก

ข้อมูลที่ใช้สื่อสารนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรค วิธีการป้องกัน วิธีการสังเกตและเฝ้าระวังอาการ รวมถึงมีการกระตุ้นให้คนร่วมมือกันต่อต้านเชื้อไวรัสอีโบล่า

ช่องทางการสื่อสาร

โดยส่วนใหญ่รัฐบาล Sierra Leone ใช้การสื่อสารผ่านทางวิทยุและใช้พลังมวลชนในการสื่อสาร โดยสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 85% ผ่านรูปแบบของการใช้เสียงเพลง การสื่อสารในช่วงเวลาข่าว การสื่อสารในช่วงเวลาของเพลงประจำคลื่นวิทยุ และการข่าวประชาสัมพันธ์ และมีการสื่อสารผ่านทางโทรทัศน์ซึ่งมีแค่เพียง 1 ช่อง นอกจากนั้นยังมีการสื่อสารแบบ 1 ต่อ 1 หรือการที่สื่อสารผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ การสื่อสารผ่านผู้หญิงในเมืองต่างๆเพราะเนื่องจากผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำชุมชนและเป็นสื่อบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี การประชุมชุมนุมชนและการชุมนุมด้านศาสนา การสื่อสารผ่านเพื่อนบ้านซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในช่องทางการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จที่สุดใน Sierra Leone และการใช้สื่อนอกบ้านประเภทสื่อเคลื่อนที่จำพวก รถโดยสารประจำทาง แท็กซี่ และบิลบอร์ด แบนเนอร์ต่างๆ เพื่อสื่อสารถึงโรคอีโบล่า


Reference

Republic of Sierra Leone (2014). NATIONAL COMMUNICATION STRATEGY FOR EBOLA RESPONSE IN SIERRA LEONE

Share to friends


Related Posts

การสื่อสารในภาวะการเกิดโรคระบาด

ตามความหมายขององค์กรอนามัยโลก (WHO) คำว่า Pandemic คือ เชื้อโรคที่ระบาดไปทั่วโลกที่ทำให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยมาจากรากศัพท์ภาษากรีก ที่แปลว่าผู้คนทั้งหมด เป็นศัพท์ที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อ เมื่อการระบาด หรือ epedimics ขยายวงออกไปในหลายประเทศ หรือหลายทวีปในเวลาพร้อมๆ กัน การประกาศภาวะโรคระบาดระดับโลก จะมีหลักการเบื้องต้นอยู่ 3 ประการ


Case Study : กลยุทธ์การใช้ YouTube กับการสื่อสารไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1

ในช่วงกลางเดือนเมษายน ปี 2009 ได้เกิดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่รู้จักในนามไข้หวัดใหญ่ H1N1 ที่ถูกตรวจพบในเด็กชาวแคลิฟอเนียอายุเพียง 10 ขวบ และมีการแพร่กระจายไปยังประเทศเม็กซิโกและกระจายไปอย่างรวดเร็วจนถึงประเทศสหรัฐอเมริกาLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์