7 วิธีพัฒนาทักษะให้ตัวเองกลายเป็นคนใหม่

การพัฒนาทักษะให้ตนเองคือคุณสมบัติและความสามารถที่ช่วยให้คุณเติบโตทั้งในเรื่องส่วนตัวและอาชีพการงาน หากกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ช่วยคุณกลายเป็นคนใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการกลบจุดอ่อนและการเสริมจุดแข็งให้กับตัวเองและยังส่งเสริมบรรยากาศดีๆให้กับสิ่งรอบๆตัวได้อีกเช่นกัน และการพัฒนาทักษะให้กับตัวเองนั้นก็มีวิธีง่ายๆอยู่ๆ 7 วิธี ดังนี้

1. เผชิญหน้ากับความกลัว

ความกลัวเป็นสิ่งที่สกัดกั้นการเติบโตและความสำเร็จในชีวิต หากคุณเผชิญหน้ากับเรื่องเหล่านี้คุณจำเป็นต้องหาพื้นที่ละลายความกลัวให้หายไป ซึ่งนั่นก็คือการเข้าไปร่วมกิจกรรมหรือเข้าไปร่วมกับกลุ่ม ที่ช่วยให้คุณเป็นคนที่กล้ามากขึ้นซึ่งนั่นหมายถึงกล้าที่จะพูดคุยกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กลุ่มหรือคลาสเรียนจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้ และจะช่วยให้คุณค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นและความกล้าขึ้นทีละน้อยจนทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่ได้ในอนาคต อย่าลืมนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วความกลัวเป็นสิ่งที่กีดขวางหลายๆสิ่งในชีวิต ถ้าหากก้าวข้ามไม่ได้ก็ยากที่จะไปต่อในเรื่องต่างๆนั่นเอง

2. อ่านให้มากเข้าไว้

แม้ว่าคุณจะไม่ชอบอ่านหนังสือหรืออะไรที่เป็นตัวหนังสือยาวๆ แต่อย่าลืมนะครับว่าการอ่านถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง โดยเฉพาะหากคุณขาดทักษะในด้านการสื่อสารที่เหมาะสม การอ่านจะทำให้คุณเห็นวิธีการสื่อสาร การใช้คำพูด การอธิบาย ได้เห็นภาษาที่ใช้ ทั้งหมดจะทำให้คุณพัฒนาและเพิ่มทักษะทางความคิดและการสื่อสาร จะเป็นการอ่านที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือการอ่านอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจ ก็ถือเป็นการช่วยพัฒนาตัวคุณเองครับ นอกจากนั้นการอ่านยังช่วยสร้างให้เกิด Critical Thinking Link ได้อีกด้วย ดังนั้นคุณควรตั้งเป้าหมายดูครับว่าในเดือนหนึ่งคุณจะอ่านหนังสือหรือบทความอะไรบ้าง และทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่

3. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วที่ไม่รับอะไรใหม่ๆหรือมองว่าตัวเองนั้นอยู่จุดสูงสุดในอาชีพ หรือว่าเก่งกว่าใครๆที่ไม่จำเป็นต้องศึกษาอะไรใดๆเพิ่มเติม เพราะนั่นจะทำให้คุณหยุดอยู่กับที่สวนทางกับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ลองหาเวลาและโอกาสในการเสริมความรู้จากคลาสเรียนใหม่ๆที่น่าสนใจ พยายามสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวเองอยู่เสมอ ที่จะช่วยให้คุณมีและเพิ่มขีดความสามารถใหม่ๆนั่นเอง

4. พบปะผู้คนใหม่ๆ

อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยพัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับตัวเองก็คือการออกไปพบกับอะไรใหม่ๆ การเข้าไปร่วมกลุ่มพูดคุยกับคนในวงการต่างๆ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและและเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้วิธีคิดวิธีแก้ปัญหารวมไปถึงวิธีการสร้างความสำเร็จจากคนอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะในตัวของคุณได้เช่นกัน

5. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ

ในบางครั้งคำวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกจากครอบครัว เพื่อนสนิท หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงาน ก็ช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะในตัวของคุณเอง ลองตั้งคำถามดูครับว่างาน โครงการ หรือสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นมันดีหรือไม่ดีอย่างไร ควรปรับปรุงตรงไหนบ้าง แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อไป แม้ว่าบางครั้งความคิดเห็นอาจออกมาในเชิงลบบ้าง แต่อยากให้คุณมองในมุมของการนำมาพัฒนาให้ดีขึ้น ไม่ควรนำความคิดเชิงลบมาทำให้คุณเกิดความรู้สึกแย่ๆครับ

6. ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา

ไม่ว่าคุณจะออกไปหาสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองมาดีมากแค่ไหน แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ทักษะเหล่านั้นออกมามีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ คุณต้องหมั่นฝึกฝนและทำให้เป็นประจำ โดยคุณอาจจะทำเป็นแบบทดสอบ การสมมติสถานการณ์ขึ้นมา หรืออาจจะลองสร้างอะไรใหม่ๆจากสิ่งที่คุณเรียนรู้มาก็ได้เช่นกัน

7. หา Mentor ดีๆสักคน

บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องหาคนที่จะมาช่วยและให้คำปรึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาตัวเอง Mentor นั้นอาจจะเป็นผู้จัดการของคุณ อาจารย์ที่คุณรู้จัก หรือใครที่เป็นไอดอลที่คุณชื่นชอบก็ได้ ซึ่งนั่นจะทำให้คุณมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก

การพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งจะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่มีคุณค่าทั้งในตัวเองและกับผู้คนรอบข้าง ซึ่งนั่นก็ต้องแลกมากับการที่คุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งและให้ความทุ่มเทกับบางสิ่ง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการพัฒนาตัวคุณเองให้กลายเป็นคนใหม่ที่ดีมากขึ้นไปกว่าเดิมครับ


Share to friends


Related Posts

พัฒนาทีมงานด้วยทฤษฎี Moral Development

การบริหารทีมงานที่ดีจะช่วยให้งานของคุณประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น ซึ่งมันไม่ใช่แค่การวัดผลที่ตัวของผลงานเท่านั้นแต่มันยังจำเป็นต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคุณธรรมและศีลธรรมของทีมงานไปพร้อมๆกัน หรือที่เราเรียกว่า Moral Development โดยการทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆของการพัฒนาด้านคุณธรรมและศีลธรรมนั้น จะช่วยให้คุณบริหารทั้งทีมงานและองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมครับ


Critical Thinking สิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานยุคใหม่

ในชีวิตการทำงานนอกเหนือจากทักษะการทำงานทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ที่จะเป็นต้องมีแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกได้ว่ามีความจำเป็นมากสำหรับชีวิตการทำงานในยุคปัจจุบัน นั่นก็คือ Critical Thinkingcopyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์