มองให้รอบด้านด้วยวิธีคิดแบบ Six Thinking Hats

กระบวนการคิดและการการตัดสินใจถือว่าสำคัญมากในการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการนำข้อมูลและมุมมองหลายๆด้านเข้ามาร่วมคิดและพิจารณา เพื่อให้การตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นการเพิ่มทักษะและกระบวนการให้กับความคิดของคุณ


21 ลักษณะของ Critical Thinking ที่ควรมี

การคิดเชิงวิพากษ์ หรือ Critical Thinking สามารถช่วยให้คุณเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านความคิด ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดด้านการวิเคราะห์ (การพิจารณาและการไตร่ตรอง) และการสังเคราะห์ (การประกอบเรื่องราว) ในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้หรือกำลังเรียนรู้ ที่ทำให้คุณคิดเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้อย่างแม่นยำมากขึ้น


สร้าง Creative Thinking ให้ตัวเอง

Creative Thinking หรือการคิดในเชิงสร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ควรมีติดตัวไว้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ในหลายๆครั้งคุณอาจสังเกตเห็นว่าทำไมหลายๆคนถึงคิดไอเดียใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว นั่นก็เพราะพวกเขามีความคิดในเชิงสร้างสรรค์นั่นเอง


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์