การตั้งเป้าหมายถือเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องมี เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย แนวทาง แรงจูงใจ ในการทำงานเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายเหล่านั้น ที่ต้องมีการตั้งเป้าหมายอย่างฉลาดและเหมาะสมถึงจะสามารถขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตั้ง SMART Goal หรือ การตั้งเป้าหมายแบบชาญฉลาด นับเป็นแนวทางที่หลายๆองค์กรควรนำไปใช้ เรามาดูกันครับว่า SMART Goal มีอะไรกันบ้าง

Specific

การตั้งเป้าหมายที่ดีต้องมีความเฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ กับการตั้งคำถามให้กับตัวเองว่า เราอยากให้ใครมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายบ้าง (Who) อะไรเป็นสิ่งที่เราต้องการจะบรรลุเป้าหมาย (What) กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการอยู่ที่ไหนบ้างที่เราต้องการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย (Where) เราต้องการบรรลุเป้าหมายเมื่อไหร่ (When) และทำไมเราถึงต้องการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ (Why)

Measurable

การตั้งเป้าหมายที่ดีต้องวัดผลได้ ซึ่งหากไม่มีอะไรที่วัดผลได้เลยก็คงไม่ใช่การตั้งเป้าหมายที่หลายๆองค์กรต้องการ เช่น การนับเป็นจำนวนยอดขาย จำนวนคนเห็นโฆษณา จำนวน Conversion เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้จ่ายไป ยอดคนกดไลค์ กดแชร์ และเราก็จำเป็นต้องรู้ว่าควรจะเอาอะไรมาเป็นตัววัดผล

Achievable

การตั้งเป้าหมายที่ดีต้องสามารถทำได้จริง ซึ่งเป้าหมายก็ต้องมีความท้าทายในระดับหนึ่งเพื่อให้รู้สึกว่าต้องมีการแข่งขันและกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือล้น ไม่ใช่ตั้งแบบง่ายๆเพื่อให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว โดยลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่า เรามีทรัพยากรหรือศักยภาพเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นหรือไม่ ถ้าไม่มีเราควรต้องเติมเต็มอะไรบ้าง แล้วมีใครเคยทำสำเร็จมาก่อนหน้านี้หรือไม่ 

Realistic

การตั้งเป้าหมายที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใช่อยากได้อะไรก็ต้องได้ โดยสิ่งที่ต้องมองคือเป้าหมายที่ตั้งนั้นอยู่บนพื้นฐานของการมีทรัพยากรเพียงพอมากน้อยแค่ไหน ระยะเวลาในการทำให้บรรลุเป้าหมายเป็นจริงมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับความพร้อมด้านต่างๆ เราสามารถการันตีผลสำเร็จได้หรือไม่

Timely

การตั้งเป้าหมายที่ดีต้องมีการกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนจบกระบวน ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว และในแต่ละช่วงนั้นมีเป้าหมายที่สามารถเป็นตัวชี้วัดอย่างไรบ้าง โดยหากเป้าหมายที่ตั้งไม่มีการระบุเวลาที่แน่นอนก็จะทำให้เรารู้สึกว่าค่อยๆทำไปเรื่อยๆ ไม่มีการกระตุ้น หรือแรงจูงใจให้ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

SMART Goal Template

บ่อยๆครั้งที่องค์กรหรือธุรกิจล้มเหลวเพราะการตั้งเป้าหมายที่ไม่สามารถทำได้จริง ไม่มีทิศทางที่แน่นอน ซึ่งการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal นั้น จะช่วยเสริมให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ


Cover photo by Cleferson Comarela Barbosa from FreeImages

Share to friends


Related Posts

วิเคราะห์ SWOT ให้ชัดเจน สำหรับการวางแผนธุรกิจ

SWOT Analysis ถือเป็นเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางธุรกิจ ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ ภัยคุกคาม (Threats) เพื่อให้ทราบว่าเราเป็นใคร เรามีจุดแข็งตรงไหน จุดอ่อนของเรามีอะไร มีโอกาสอะไรบ้างในตลาด และอะไรคืออุปสรรคหรือภัยคุกคามในธุรกิจของเรา ดังนั้น การทำ SWOT Analysis


รู้จักคำว่า กลยุทธ์ (Strategy) และระดับของกลยุทธ์

เราได้ยินคำว่ากลยุทธ์ มาหลายต่อหลายครั้ง และมีหลายคำถามเกิดขึ้นว่าอะไร คือ กลยุทธ์กันแน่ บางครั้งเรานำกลยุทธ์ไปรวมเข้ากับกลวิธี หรือบางทีเรานำไปรวมกับเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เช่น การใช้กลยุทธ์โฆษณาผ่านทางเฟสบุ๊ค เรามาดูกันนะครับว่า กลยุทธ์ที่แท้จริงแล้วมีความหมายอย่างไร


รู้จัก Business Model Canvas ก่อนการทำธุรกิจ

Business Model Canvas หรือการเขียนแผนธุรกิจบนผืนผ้าใบ คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบธุรกิจได้อย่างตรงไปตรงมาและมีโครงสร้าง การใช้ผืนผ้าใบนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าอย่างแท้จริง การเสนอคุณค่าของธุรกิจ ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้า รูปแบบการทำธุรกิจของเราเป็นอย่างไรLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์