BCG Matrix คือ หนึ่งในเฟรมเวิร์คที่นำมาใช้ในการประเมินกลยุทธ์ในการวางตำแหน่งและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ สภาวะตลาด ส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งสร้างขึ้นโดย Boston Consulting Group เป็นเฟรมเวิร์คที่ง่ายในการนำไปใช้ และทำให้เรารู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในจุดไหนของตลาด เราควรจะเดินหน้าต่อด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆ หรือควรที่จะหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ แล้วหันไปจับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

BCG Matrix ประกอบไปได้ 2 แกน ได้แก่ แกนด้านซ้ายมือที่เป็นแนวตั้ง ที่บอกถึงเปอร์เซ็นต์การเติบโตของตลาดของผลิตภัณฑ์ (Market Growth) โดยบนสุด คือ เปอร์เซ็นต์การเติบโตมาก ส่วนแกนด้านล่างแนวนอน บอกถึงส่วนแบ่งทางการตลาด (Relative Market Share) โดยด้านซ้ายสุด คือ ส่วนแบ่งทางการตลาดมาก BCG Matrix นั้นประกอบไปด้วย 4 ประเภท คือ

  1. Cash Cows หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง แต่มีการเติบโตของตลาดค่อนข้างต่ำ (โอกาสเกิดกำไรสูง) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรให้บริษัทอยู่ตลอด กลยุทธ์ที่ควรนำมาใช้ คือ การลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การหาตลาดใหม่ๆ หรือการทำโปรโมชันเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด เพราะตลาดค่อนข้างเติบโตได้ช้า ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ MacBook, Coke, KitKat

  2. Stars หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง และมีอัตราการเติบโตของตลาดสูง (การแข่งขันสูง) เพราะเนื่องจากมีการแข่งขันสูง และส่วนแบ่งทางการตลาดสูง จึงจำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่ม อีกทั้งการทุ่มงบประมาณทางการตลาด การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด เหมาะสำหรับบริษัทที่มีเงินทุนสูง ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ IPAD, Apple Watch, Lipton, Dove, Nescafe

  3. Question Marks หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดต่ำ แต่ยังมีอัตราการเติบโตของตลาดสูง ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างกำไรได้น้อย แต่ยังสามารถขายได้เรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีโอกาสที่จะเป็นดาวรุ่งหรือดาวร่วงได้ โดยกลยุท์ที่สามารถนำมาใช้ คือ การทำกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลาย และควรทำ market research ในด้านต่างๆก่อน ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ Apple TV, Sprite, Fanta, Smarties

  4. Dogs หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดต่ำ และการเติบโตของตลาดต่ำ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ควรเลิกทำหรือเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแทน ฉะนั้นกลยุทธ์ที่ควรนำมาใช้ คือ การรีแบรนด์ การหานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์หรือการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ IPOD, Diet Coke, Nestea

เทียบ BCG Matrix กับ Product Life Cycle

หากเรานำ BCG Matrix มาเปรียบเทียบกับ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ หรือ Product Life Cycle จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกของการแนะนำผลิตภัณฑ์ (Introduction) หรือช่วงที่ผลิตภัณฑ์กำลังเข้าสู่ตลาดนั้น ยังคงเป็นคำถาม (Question Marks) ที่เรายังไม่รู้ได้แน่ชัดว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสามารถกลายเป็นดาวเด่น (Stars) ได้หรือดาวร่วง (Dogs) ซึ่งต้องมีการทำวิจัยและการค้นคว้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างหนักเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นไปสู่ดาวเด่นให้ได้

พอผ่านช่วงแนะนำผลิตภัณฑ์มาได้สักระยะ ก็จะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของการเติบโต (Growth) ซึ่งหากนำมาเทียบกับ BCG Matrix แล้วก็จะอยู่ในช่วงที่กลายเป็นดาวเด่น (Stars) ที่เริ่มมีการบุกตลาดอย่างหนักหน่วง และเริ่มมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ การแข่งขันก็ดุเดือดมากขึ้น มาสู่ช่วงอิ่มตัวหรือเรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Maturity) เมื่อเทียบกับ BCG Matrix ก็คือ Cash Cows ที่เริ่มมีการเติบโตที่คงที่ที่จำเป็นต้องลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือหาตลาดใหม่ๆเพื่อขยายธุรกิจ และช่วงขาลง (Decline) ของผลิตภัณฑ์ ก็เทียบได้กับดาวร่วง หรือ Dogs ใน BCG Matrix นั่นเอง

Share to friends


Related Posts

แนวคิด 3C เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

สำหรับการวางกลยุทธ์การตลาดนั้นมีอยู่ 3 ปัจจัยสำคัญที่จำเป็นสำหรับนักการตลาด ที่ต้องทำความเข้าใจ โดยทั้ง 3 ปัจจัยนั้นมีความเชื่อมโยงต่อกัน หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนปัจจัยอื่นๆก็จะเปลี่ยนตามกัน โดย 3C ที่ว่านี้ คือ ลูกค้า (Customer) บริษัท (Company) และคู่แข่ง (Competitor)


สร้างความแตกต่างในการทำธุรกิจ ด้วย Brand Positioning

ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในสมัยนี้เกิดแบรนด์ต่างๆ ธุรกิจใหม่ๆ สินค้าที่มีความหลากหลายขึ้นแทบจะทุกวันหลายๆแบรนด์พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งหากแบรนด์ใดสามารถนำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือบริการ หรือการสร้างจุดต่างอื่นๆที่ไม่เหมือนใครและสื่อสารไปให้ลูกค้าหรือผู้บริโภครับรู้และจดจำได้ ก็เรียกได้ว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว นั่นคือ แนวคิดของการวางตำแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์