20 ลักษณะของการสื่อสารแบบจริงใจ

การสื่อสารนับเป็นส่วนสำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง และการแสดงออกให้เห็นถึงความ “จริงใจ” ในการสื่อสารหรือพูดคุยก็ถือเป็นประตูเปิดทางสู่การเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในสถานะของการทำงาน ที่ต้องอาศัยทั้งความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพในทุกๆวัน และหากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ได้คุณภาพ การบริการไม่ดีพอ หรือการกระทำใดๆที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของธุรกิจ (Brand Image) Link หากไร้ซึ่งการสื่อสารที่มีความ “จริงใจ” ก็ย่อมทำให้ชื่อเสียงของธุรกิจคุณนั้นอาจพังลงได้ภายในพริบตา แล้วการสื่อสารที่แสดงออกถึงความ “จริงใจ” ที่ว่านั้นมีลักษณะอย่างไรเรามาดูถึง 20 ลักษณะของการสื่อสารแบบ “จริงใจ” กันครับ

 1. มีการแสดงออกถึงความซาบซึ้งใจและความสำนึกในบุญคุณ
 2. มีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะสื่อสารในประเด็นต่างๆ
 3. แสดงออกให้เห็นถึงความสนใจและความตั้งใจต่อคู่สนทนา และการสื่อสารต้องไม่เสแสร้งใดๆ
 4. ปรากฎตัวให้เห็นอยู่เสมอในสถานการณ์ต่างๆ ไม่หลบหน้าหรือหลีกเลี่ยงเพื่อหนีปัญหา
 5. บางครั้งการกระทำก็สำคัญกว่าคำพูดที่สวยงาม
 6. การกระทำต้องสนับสนุนในสิ่งที่คุณพูดอยู่เสมอ
 7. ทุกคำพูดนั้นมีความหมาย และก็ต้องหมายความอย่างที่พูด
 8. มีความโปร่งใสตรวจสอบได้อยู่เสมอ
 9. เป็นผู้ฟังที่ดีโดยหัดฟังคนอื่นๆอยู่เสมอ
 10. ฝึกฝนมารยาทและการแสดงออกให้ดีที่สุด
 11. ทำในสิ่งที่ถูกต้องในแต่ละสถานกาณ์ที่เกิดขึ้น
 12. พูดและสื่อสารจากความเป็นจริง ไม่ใช้การคาดเดาหรือคิดว่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้น
 13. ไม่ควรตัดสินความคิดเห็นของผู้อื่นไปก่อนจะรู้ความจริง
 14. ไม่ติฉินนินทาและสร้างประเด็นดราม่า
 15. รักษาคำพูดและคำสัญญา
 16. แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
 17. ไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง
 18. แสดงให้เห็นความชัดเจน ไม่ใช่แสดงแต่ปฏิกิริยาตอบโต้กลับ
 19. เปิดใจให้กับความคิดเห็นเชิงบวกจากคนอื่นๆ
 20. หากอยากได้รับความจริงใจกลับมา ก็แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความจริงใจก่อนเสมอ

Share to friends


Related Posts

วิธีการสื่อสารไม่ให้แบรนด์พังพินาสในพริบตา

เชื่อว่าในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานั้นมีช่องทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น ทุกๆคนได้เห็นการสื่อสารทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง เพื่อส่งเสริมทั้งการขายสินค้า บริการ หรือแม้แต่ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ที่แต่ละแบรนด์ต่างก็มีการนำเสนอคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ


วิธีการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง

ความขัดแย้งหรือ Conflict ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับมนุษย์ครับ โดยเราจะเห็นความขัดแย้งแบบต่างๆทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน หลายๆไอเดียที่คุณนำเสนอในการทำงานหรือการพูดคุยกับคนในทีม อาจนำไปสู่ปัญหาหรือความขัดแย้งในการสื่อสารได้อยู่เสมอ โดยหากปล่อยประละเลยไม่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น ก็อาจส่งผลต่อการทำงานระหว่างทีม


รวมประเภท Communication Design เพื่อการสื่อสารที่ดี

การสื่อสารการตลาดรวมถึงการสื่อสารแบรนด์ คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จัก และนับเป็นขั้นแรกของการสร้างแบรนด์ที่ต้องมีการสร้างการรับรู้ (Awareness) เพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าแบรนด์ของคุณนั้นมีตัวตนในตลาดและเป็นที่จดจำ โดยการสื่อสารก็จำเป็นต้องมีการออกแบบการให้ตอบโจทย์ โดดเด่น มีความเหมาะสมcopyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์