ข้อผิดพลาดที่ส่งผลเสียต่อ Branding ขององค์กร

การทำ Branding ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในยุคนี้แล้วซึ่งมันนับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญพอๆกับการทำการตลาดในแบบต่างๆ และหลายๆองค์กรก็ได้ใช้งบประมาณในการทำ Branding ค่อนข้างมากเพื่อสร้างให้แบรนด์ของตัวเองนั้นมีความแข็งแกร่งและโดดเด่นกว่าคู่แข่งขันในตลาด ซึ่งมันลงลึกไปถึงเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณค่าขององค์กร ที่ไม่ใช่แค่เพียงหน้าตาของโลโก้ สีสัน ตัวหนังสือ หรือ Tagline เก๋ๆเท่านั้น


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up