Blue Ocean vs Red Ocean Strategy

ในแวดวงการทำธุรกิจคงจะรู้จักคำว่า Blue Ocean กับ Red Ocean กันเป็นอย่างดีเพราะมันคือสภาพตลาดที่แบรนด์หรือธุรกิจนั้นจะเข้าไปทำธุรกิจและทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยที่เรารู้จักกันดีก็คือ Red Ocean นั้นเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมาก ส่วน Blue Ocean นั้นคือตลาดที่โดดเด่นด้วยคุณค่าและความแตกต่างของแบรนด์ ธุรกิจ หรือสินค้า ซึ่งเป็นตลาดที่ยังไม่มีคู่แข่งมากเท่ากับ Red Ocean หรืออาจจะไม่มีคู่แข่งเลย โดยในแต่ละตลาดก็มีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป และเราจะมาเรียนรู้กันครับว่ากลยุทธ์แบบ Blue กับ Red Ocean มันมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร

Blue Ocean Strategy คืออะไร

หากพูดถึง Blue Ocean Strategy แล้วมันคือกลยุทธ์ที่เน้นไปในการหาตลาดใหม่ๆที่ไม่ได้มีความวุ่นวายหรือมีการทับซ้อนกันของคู่แข่งขัน ด้วยการนำเสนอคุณค่าให้เกิดขึ้นกับตัวลูกค้ารวมถึงการพยายามลดต้นทุนสินค้าและกระบวนการดำเนินงานจากการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเอาชนะคู่แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกลายเป็นจุดแข็งของธุรกิจด้วยการ

 • พยายามสร้างและขยายขอบเขตของคุณค่าในอุตสาหกรรมที่ทำอยู่
 • นำการวิเคราะห์แรงกดดันภายนอก 5 ประการ (Five Forces) มาปรับใช้กับธุรกิจ
 • ปรับปรุงคุณภาพด้านราคาให้เข้ากับการใช้งานสินค้า และคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้น
 • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการให้บริการลูกค้า
 • การแข่งขันจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • มีตำแหน่งของแบรนด์ที่ชัดเจนซึ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

Red Ocean Strategy คืออะไร

สำหรับ Red Ocean Strategy นั้นเราจะเห็นได้จากอุตสาหกรรมต่างๆที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่อย่างเยอะแยะมากมายมีการแข่งขันกันสูง โอกาสการเติบโตของธุรกิจเป็นไปได้ช้าและอาจเกิดขึ้นได้ยากจากสภาพการแข่งขันที่เรียกได้ว่าเอาเป็นเอาตาย ซึ่งอาจจะไม่ได้สร้างให้เกิดกำไรมากเท่าที่ควรจะเป็นด้วยการ

 • แข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าในตลาดนั้นๆ
 • ต้องวางแผนกลยุทธ์อย่างรวดเร็วเพื่อเอาชนะคู่แข่งให้ได้
 • ขยายสินค้าหรือบริการออกไปในรูปแบบ Brand Extension กับ Line Extension เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม
 • มีกิจกรรมทางการขายการทำโปรโมชันในแบบต่างๆเยอะมากมาย
 • เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าแต่อาจบวกราคาต้นทุนเพิ่มเติมเข้าไป

เปรียบเทียบระหว่าง Blue Ocean Strategy กับ Red Ocean Strategy

เปรียบเทียบระหว่าง Red Ocean Strategy กับ Blue Ocean Strategy

กลยุทธ์สำหรับ Red Ocean นั้นค่อนข้างจะเป็นการกำหนดโครงสร้างแบบตายตัว ที่มีการกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วในทุกๆตลาดที่ทำการแข่งขัน ตั้งแต่กระบวนการผลิต การออกแบบ การวางกลยุทธ์ในการทำการตลาด การทำโปรโมชัน มีการแข่งขันกันอยู่ในตลาดเดิมๆแบบไม่หยุดนิ่ง และเพื่อให้การแข่งขันนี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปก็จำเป็นต้องนำเสนอประโยชน์และข้อได้เปรียบที่มากกว่าคู่แข่งขันอยู่เสมอ และกำไรของธุรกิจนั้นก็มาจากการที่คู่แข่งเสียผลกำไรหรือส่วนแบ่งทางการตลาด

สำหรับ Blue Ocean Strategy จะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แบบตายตัว การแข่งขันด้วยการนำเสนอคุณค่าและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือสร้างให้เกิดความต้องการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริง จะเป็นตัวกำหนดความแตกต่างและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน หรือทำให้ตัวเองไม่ใช่คู่แข่งขันของคนอื่นๆในตลาด ธุรกิจสามารถเสนอคุณค่าให้กับลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำเอาชนะการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าด้วยการแสวงหาต้นทุนที่ต่ำ และสร้างความแตกต่างโดยจะเรียกสิ่งนี้ว่า “นวัตกรรมแห่งคุณค่า” ซึ่งนำไปสู่การเติบโตและผลกำไรที่สูงขึ้นนั่นเอง


Share to friends


Related Posts

กลยุทธ์สำหรับผู้นำ (Market Leader Strategy)

เชื่อว่าทุกบริษัทก็ต้องอยากที่จะเป็นผู้นำในตลาดกันทั้งนั้น เพื่อครองสัดส่วนหรือส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการที่จะเป็นผู้นำได้นั้นจะมาจากการที่สินค้าหรือบริการสามารถตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลัก และต้องมีระบบในการบริหารจัดการภายในที่เป็นเลิศ


กลยุทธ์ด้านผู้นำตลาดเฉพาะ (Focus Strategy)

หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดในหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้นำตลาด ที่มุ่งเน้นไปในตลาดที่เฉพาะเจาะจงโดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรต่างๆให้มีประสิทธิภาพ กับกลุ่มผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์