การประชุมภายในองค์กร | Popticles.com

การวางแผนที่ดีจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจของคุณ มีโอกาสก้าวสู่ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น นั่นคือการสื่อสาร (Communication) นั่นเองครับ โดยการสื่อสารทำได้ทั้งการโน้มน้าวใจ การเสนอความคิดเห็น ไอเดีย ข้อมูลข่าวสาร การสร้างอารมณ์ร่วมในด้านต่างๆ ซึ่งการสื่อสารนั้นได้กลายเป็นทักษะที่จำเป็นของพนักงานในการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรามาดูทักษะด้านการสื่อสารที่จำเป็นในการทำธุรกิจกันครับ

ทักษะด้านการฟัง

โดยส่วนใหญ่คนจะหันไปฝึกฝนทักษะการพูดหรือการนำเสนอ แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าการพูดคือการรับฟังนั่นเองครับ เพราะถ้าหากคุณไม่ใช่นักฟังที่ดีและไม่สามารถจับใจความสำคัญในการประชุมกับลูกค้า คุณก็อาจจะพลาดโอกาสในการนำเสนองานหรือการนำข้อมูลไปสื่อสารต่อกับทีมงาน เพื่อตอบสนองให้ตรงโจทย์ตามที่ลูกค้าคาดหวังได้

สื่อสารภาษากาย

ทักษะการเจรจาอาจไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ 100% แต่ความจริงใจและท่าทางต่างๆที่ออกมาจากผู้นำเสนองานนี่แหละครับ ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดิน การนั่ง การยืน การแสดงสีหน้า การสบตา ภาษามือ ยิ่งเป็นพนักงานขายหรือทีมที่ต้องพบปะลูกค้าอยู่เป็นประจำ ก็ควรฝึกภาษากายเอาไว้ด้วยครับ

ทักษะการนำเสนอ

การนำเสนอนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน คนไหนที่นำเสนอได้ดีก็มีโอกาสที่จะสร้างความประทับใจและโอกาสได้รับงานจากลูกค้าก็จะยิ่งมากขึ้น การนำเสนอนั้นควรมีการฝึกฝนและมีการเตรียมตัวทั้งตัวผู้นำเสนอ เครื่องมือในการนำเสนอ สื่อต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ ก็ควรที่จะมีการออกแบบในการเล่าเรื่องราวเป็นอย่างดี

ทักษะการเขียน

นอกเหนือจากการพูดและการฟังการเขียนก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญมาก สำหรับการทำธุรกิจ การเขียนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายแบบทางการ การนำเสนอสินค้าหรือบริการในสื่อต่างๆ คำพูดที่ใช้ในสื่อโฆษณาและการตลาด ทั้งหมดล้วนมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจแทบทั้งนั้น

สื่อสารแบบชัดเจนและรัดกุม

สื่อสารในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมที่ต้องมีความชัดเจนไม่เวิ่นเว้อ เพราะบางครั้งลูกค้าจะไม่มีเวลาอ่านหรือฟังเราได้นานเป็นชั่วโมง ดังนั้นคุณต้องพยายามสรุปสาระสำคัญให้พอเหมาะกับเวลา ทั้งการนำเสนอหรือการส่งอีเมล์ครับ

เก็บอารมณ์ให้อยู่

ในการพูดคุยกับลูกค้าคุณต้องเจอกับปัญหาต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งจากความผิดพลาดที่อาจมาจากทางฝั่งบริษัทรวมไปถึงลูกค้า และธรรมชาติเมื่อเกิดปัญหาใดๆก็ตามนั้นก็ย่อมส่งผลให้เกิดการตำหนิ หรือการประชุมในบรรยากาศที่ตึงเครียดที่อาจส่งผลให้เกิดความรุณแรงทางอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าการควบคุมอารมณ์ ใช้ความใจเย็น และรับฟัง เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสีหน้า ท่าทาง หรือน้ำเสียงครับ

ความมั่นใจ

มุมนึงของการสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ คือ ความมั่นใจในการสื่อสารครับ โดยมันสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำงานแบบไหนก็ตาม ซึ่งความมั่นใจนั้นก็ต้องมาพร้อมกับสื่งที่คุณเป็น สิ่งที่คุณมีความชำนาญ และศักยภาพของตัวคุณเอง

การสื่อสารในที่สาธารณะ

เชื่อว่าคุณต้องมีโอกาสในการพูดต่อหน้าสาธารณชนไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอนครับ ซึ่งการพูดในที่สาธารณชนนั้นมีความแตกต่างจากการประชุมในห้อง หรือการนำเสนองานลูกค้า แต่มันคือการพูดคุยหรือนำเสนองานกับคนจำนวนมาก ที่ต้องใช้ทักษะหลายด้านทั้งการใช้ภาษากาย การเตรียมบทพูด การสื่อสารผ่านสายตา การใช้นำเสียง ความเชื่อมั่น และไหวพริบต่างๆ ดังนั้นคุณควรเตรียมฝึกไว้แต่เนิ่นๆจะดีครับ

คิดบวกไว้เสมอ

ไม่มีใครอยากทำธุรกิจหรือพูดคุยกับคนที่มีทัศนคติเชิงลบหรอกครับ แม้ว่างานที่คุณเจออาจจะเป็นภาระกิจที่มีความเป็นได้ยากที่จะสำเร็จ แต่อย่าปฏิเสธหรือคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ในทันทีครับ คุณควรพยายามหาแนวทางหรือโอกาสและสร้างความมั่นใจให้กับคนที่คุณสื่อสารด้วย

ทั้งหมดเป็นตัวอย่างทักษะที่สำคัญในการสื่อสารสำหรับการทำธุรกิจ ซึ่งหากมองดูแล้วในเรื่องของการสื่อสาร มันก็คือ ทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต้องมีในการทำงานนั่นเองครับ


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

ความต่างของ Hard Skill กับ Soft Skill

Soft Skill และ Hard Skill เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถที่คุณมี ที่จำเป็นต่อการสมัครงาน ทุกครั้งเวลาคุณจะสมัครงานที่ไหนก็จำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่นอกเหนือจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน อายุ เพศ


สร้าง Company Presentation เวลานำเสนองานให้โดนใจ

Company presentation หรือ โปรไฟล์ หรือ การนำเสนอผลงานของบริษัท นับเป็นสิ่งสำคัญของทุกๆองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Powerpoint ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก หรือรูปแบบอื่นๆก็ตาม เวลาเราออกไปแนะนำบริษัทกับลูกค้า โปรไฟล์บริษัท เป็นเหมือนประวัติโดยย่อที่สรุปความเป็นมาเป็นไป เป้าหมาย ศักยภาพ


ขั้นตอนการทำ Communications Plan

การพัฒนาแผนการสื่อสารจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปยังคำพูด หรือเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย โดยการมีวิธีและแผนการสื่อสารที่ถูกต้องจะทำให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วิธีการทำ Communications Plan ภายในองค์กร

การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communications) ที่ดีจะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการบริหารพนักงานภายในองค์กร และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับพนักงานLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์