How to be a good PR

เคยได้ยินหลายๆคนพูดว่าเราเป็นนัก PR หรือ นักประชาสัมพันธ์ที่ดี แต่ก็ไม่ได้เป็นจริงอย่างที่ทุกคนว่าไว้เสมอไป บางคนก็เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ด้านการเป็นนัก PR มืออาชีพที่ดีมีคุณสมบัติพร้อม ที่ไม่ใช่แค่เขียนข่าว จับประเด็นข่าวที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรหรือสินค้าให้เป็นที่รู้จัก ถ้าคุณสมบัติมีเพียงแค่ 2 ข้อที่กล่าวมา ก็ไม่น่าจะนับว่าเป็น PR ที่มีคุณภาพเพียงพอ เพราะนั่นเป็นเพียงแค่คุณสมบัติพื้นฐานที่นัก PR ต้องมีเท่านั้น บทความนี้ได้รวมสรุปคุณสมบัติที่ดีที่ PR ควรมีมาให้ทุกคนได้นำมาฝึกฝนเพื่อเป็นนัก PR คุณภาพมืออาชีพกันนะครับ

เตรียมพร้อมอยู่เสมอ

การเป็น PR ที่ดีควรหมั่นตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และมองหาโอกาสในการประชาสัมพันธ์ในแบบต่างๆ และควรนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้งานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การเปิดรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ เปิดดูเว็บไซต์ต่างๆ หรือการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางแอปพลิเคชัน โซเชียล มีเดีย ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อตรวจสอบดูว่าข่าวสารไหนที่มีผลต่อธุรกิจหรือองค์กรของเราบ้าง หรือมีใครพูดอะไรถึงเราบ้าง ที่สามารถนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กรได้ในอนาคต

ยึดใจผู้ฟังเป็นหลัก

การทำ PR ก็เหมือนการตลาดที่ต้องยึดหลักในสิ่งที่ผู้ฟังอยากฟัง เรื่องราวแบบไหนที่ผู้ฟังสนใจ ซึ่งหากเราสามารถรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ฟังได้ การสร้างคอนเท้นต์ที่เหมาะสมกับผู้ฟังก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ฟังกับเราได้

เป็นนักเล่าเรื่องที่ดี

เรื่องราวที่น่าสนใจสามารถดึงดูดผู้ฟังได้อยู่เสมอ และอาจทำให้ผู้ฟังติดตามเราไปตลอดเลยก็ว่าได้ ฉะนั้นการเป็นนัก PR ที่ดีควรมีคุณสมบัติของนักเล่าเรื่องที่สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจและทำให้ผู้ฟังสนุกสนานไปกับสิ่งที่นำเสนอ

โน้มน้าวใจเก่ง

บางทีการหาเรื่องเล่าที่น่าสนใจก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการเป็นนัก PR ที่ดี ศิลปะการโน้มน้าวใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของอาชีพนัก PR ผู้ฟังจะคล้อยตามในสิ่งที่เค้ามีความเชื่อ แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงเช่นเดียวกัน ฉะนั้นนอกเหนือจากการเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีแล้ว ก็ต้องสร้างศิลปะการโน้มน้าวใจให้เป็นด้วย การโน้มน้าวใจเป็นไปได้ทั้ง ข้อมูล ภาพประกอบ การสร้างเป็นวีดิโอเล่าเรื่อง การอ้างอิงแหล่งที่มา และนำมาสื่อสารในรูปแบบเชิง PR ที่น่าสนใจ

ต้องมีคอนเนคชันที่ดี

การมีสัมพันธ์ที่ดีกับนักข่าวในสายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของเรา หรือแม้แต่ต่างอุตสาหกรรมจะช่วยสร้างให้เกิดโอกาสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้มากกว่า ฉะนั้น PR ที่ดีควรรู้ว่านักข่าวหรือสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราต้องการสื่อสารนั้นเป็นใคร และพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นให้ได้แบบระยะยาว

ตรงต่อเวลา

เรื่องของการลงสื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่ชัดเจน ฉะนั้นการส่งข่าวที่ตรงต่อเวลายังคงเป็นสิ่งที่นัก PR ควรทำความเข้าใจถึงเวลาของการส่งข่าว ซึ่งแต่ละสื่อก็จะมีกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกัน ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือในรูปแบบออนไลน์ ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากพลาดการประชาสัมพันธ์องค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็จำเป็นต้องมีวินัยเรื่องเวลาอยู่ตลอด

มีใจอยากเรียนรู้

อย่ายึดติดกับรูปแบบ PR แบบเดิมๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เพราะโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว การหาความรู้ในศาสตร์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับ PR ในรูปแบบออนไลน์หรือความรู้อื่นๆด้านการตลาดที่มีผลต่อการทำ PR ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในนัก PR ทุกคน ฉะนั้นควรทำตัวเป็นคนที่กระหายอยากจะเรียนรู้เทคนิค หรือวิธีต่างๆในการทำ PR ในยุคดิจิทัล และปรับให้ตัวเองเป็น PR เชิงกลยุทธ์ที่เน้นทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้ได้

ใส่ใจรายละเอียด

PR เป็นเรื่องของการนำเอาข้อมูลข่าวสารขององค์กรไปเล่าสู่สาธารณชน ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลนับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ต้องมีการรวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์ และประมวลผลก่อนที่จะสื่อสารอะไรออกไป ควรหลีกเลี่ยงการให้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง เพียงเพื่อการได้มาซึ่งพื้นที่ข่าวในสื่อต่างๆ

ทั้งหมดเป็นตัวอย่างคุณสมบัติของนัก PR ที่ดีที่ควรมีในยุคนี้ ยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ


Share to friends


Related Posts

หลักการทำ PR ที่ดี

การทำ PR หรือประชาสัมพันธ์นั้นไม่ใช่การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่มันคือการส่งมอบคุณค่าบางสิ่งให้กับกลุ่มผู้รับสารหรือลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง การเข้าไปมีส่วนร่วม รวมไปถึงการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ แล้วการทำ PR ที่ดีและสามารถตอบโจทย์ลูกค้านั้นมีอะไรกันบ้าง


7 ขั้นตอนของการทำ Digital PR เชิงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ

การประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนไปสู่ยุคออนไลน์เกือบ 100% เราจะเห็นได้จากการปรับตัวของเอเยนซี่จาก PR เอเยนซี่ที่เคยเป็นรูปแบบออฟไลน์ไปสู่ Online PR Agency และปรับตัวเองให้มีความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด จากโลกออฟไลน์ได้เปลี่ยนเป็นออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ การทำ PR รูปแบบออนไลน์ให้ทีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์มาเป็นอย่างดี ทั้งกระบวนการวางแผน


ยุคของ Digital PR

การเติบโตของโลกออนไลน์ได้ทำให้การประชาสัมพันธ์ (Public Relations – PR) ทั้งองค์กร หรือสินค้าและบริการ เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากรูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ เช่น การลงข่าวในหนังสือพิมพ์ การลงข่าวในโทรทัศน์ การแจกข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะออกมาเป็นเนื้อข่าวให้เราได้เห็น โดยการเข้ามาของโลกดิจิทัลสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการนักประชาสัมพันธ์เลยทีเดียวLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์