วิธีตั้งงบประมาณการตลาด (How to Set Marketing Budget)

รับฟังผ่าน YouTube ได้ที่นี่ https://youtu.be/Jk4irJrfpUc


งบประมาณการตลาด (Marketing Budget) นับเป็นหนึ่งส่วนที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนผลสำเร็จให้กับองค์กรทั้งด้านการโปรโมทบริษัท และการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งมันจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตาม อาทิ การทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการจัดอีเว้นท์ต่างๆ เรามาดูขั้นตอนการตั้งงบประมาณทางการตลาดกันครับ

1. วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ

โดยปกติในการทำธุรกิจจะเริ่มจากช่วงเริ่มต้นหรือการแนะนำธุรกิจหรือสินค้า ซึ่งในช่วงแรกนี้ก็จำเป็นต้องมีการทำการตลาดที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ตั้งแต่การออกแบบโลโก้ สื่อต่างๆที่จำเป็น รวมถึงงบประมาณการโฆษณาและการตลาด โดยก็ต้องขึ้นอยู่กับการวางวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กรเช่นกัน เพราะมันจะเป็นตัวกำหนดแนวทางในการทำธุรกิจและการทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

2. วิเคราะห์ Sales Funnel ของธุรกิจ

การรู้จัก Sales Funnel ของแต่ละประเภทธุรกิจจะทำให้คุณมองเห็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงปลายทางของการปิดการขาย ซึ่งจะสร้างให้เห็นโอกาสในการทำการตลาดผ่านช่องทางต่างๆที่ส่งผลต่อกระบวนการขายในแต่ละขั้น และยังช่วยในการเตรียมงบประมาณทางการตลาดที่เหมาะสมได้อีกด้วย

Sales Funnel แบบปกติทั่วไป

Sales Funnel แบบปกติทั่วไป

3. วิเคราะห์ต้นทุน

ลองดูว่าต้นทุนในการดำเนินงานที่จำเป็นมีอะไรบ้าง และควรรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ การเช่าโฮสติ้ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และอื่นๆที่จำเป็นที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ควรคำนวณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด เพราะมันจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจในการตั้งงบประมาณทางการตลาด เมื่อนำมาหักลบกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรที่บริษัทจะได้

4. ตั้งเป้าหมาย

ทำความเข้าใจขั้นตอนของธุรกิจในแต่ละขั้น และมองถึงโอกาสทางการขายที่จะเกิดขึ้น เพื่อตั้งเป้าหมายที่คุณจะไปถึง ด้วยการตั้งคำถามว่า คุณต้องการรายได้เท่าไหร่ เป้าหมายการขายเป็นอย่างไร ควรมี Lead เท่าไหร่เพื่อ Convert ให้เป็นลูกค้า สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถตั้งงบประมาณทางการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. เข้าใจภาวะการแข่งขันในตลาด

การเข้าใจในสภาวะการแข่งขัน ก็นับเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยกำหนดงบประมาณการตลาดที่เหมาะสม รวมถึงข้อมูลและกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งเพื่อดูว่าอะไรที่ประสบผลสำเร็จและอะไรที่ล้มเหลวบ้าง จะได้ไม่เปลืองทรัพยากรไปเปล่าๆ

6. กำหนดแผนการตลาด

หลังจากที่คุณรู้รายละเอียดต่างๆของธุรกิจ ข้อมูลสภาวะตลาด และแผนสร้างรายได้ของธุรกิจ ก็ได้เวลากำหนดแผนการตลาดอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คุณจะใช้เครื่องมือทางการตลาดรูปแบบใดบ้าง และกำหนดว่าจะใช้งบประมาณในแต่ละช่องทางเป็นเท่าไหร่


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

รู้จัก Business Model Canvas ก่อนการทำธุรกิจ

Business Model Canvas หรือการเขียนแผนธุรกิจบนผืนผ้าใบ คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบธุรกิจได้อย่างตรงไปตรงมาและมีโครงสร้าง การใช้ผืนผ้าใบนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าอย่างแท้จริง การเสนอคุณค่าของธุรกิจ ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้า รูปแบบการทำธุรกิจของเราเป็นอย่างไร


ความแตกต่างระหว่าง Brand Purpose, Vision และ Mission

ความสามารถของแบรนด์ในการสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นไม่เหมือนใครจากคู่แข่งในตลาด และกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนและยากกว่าเดิมที่ผ่านมา ซึ่งการขับเคลื่อนแบรนด์หรือธุรกิจในยุคนี้นั้นมันมากกว่าคำว่าการทำกำไร แต่มันคือการที่ต้องตอบลูกค้าให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร เราเป็นใคร การมีอยู่ของเรามันช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ขึ้นอย่างไรLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์