วิธีสร้างให้ธุรกิจของคุณไปสู่การเป็น Thought Leader

หนึ่งในวิธีการสร้างความแตกต่างและเป็นกระบอกเสียงให้กับธุรกิจของคุณ นั่นก็คือ การแสดงให้กลุ่มเป้าหมายของคุณรู้ว่าคุณมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมากน้อยแค่ไหน หรือที่เราเรียกว่าการแสดงการเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leader) ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ดีและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพียงอย่างเดียว ผู้นำทางความคิด หรือ Thought Leader จึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งจนกลายเป็นกลยุทธ์ในการสร้างชื่อเสียงที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับธุรกิจของคุณให้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง และการจะเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leader) ที่แตกต่างได้นั้นก็มีวิธีง่ายๆ ดังนี้ครับ

What's next?

8 วิธีไปสู่การเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leader)

การแสดงจุดเด่นและการสร้างความเชื่อมโยงให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่า แบรนด์หรือธุรกิจของคุณนั้นได้กลายเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งจนกลายเป็นผู้ชี้นำในอุตสาหกรรมที่ใครๆก็ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็น นั้นมีวิธีง่ายๆอยู่ด้วยกัน 8 วิธี

1. แสดงให้เห็นว่าคุณเชี่ยวชาญด้านไหน

ในความเป็นจริงแล้วคุณไม่สามารถเชี่ยวชาญไปหมดในทุกๆด้านครับ คุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านใดด้านหนึ่ง เพราะมันแสดงออกให้เห็นถึงความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริง ที่คุณสามารถให้หรืออธิบายข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำต่างๆในเรื่องนั้นๆได้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดก็ต้องรอบรู้และให้ข้อมูล บทวิเคราะห์ ความคิดเห็นด้านการตลาด การวางกลยุทธ์ได้ครอบคลุมและเหมาะสม เป็นต้น

2. ลงลึกในรายละเอียด

หากคุณต้องการสร้างและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของการเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leader) ก็จำเป็นที่คุณต้องเจาะลึกเข้าไปในเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญโดยให้รายละเอียดที่มากเพียงพอ ไม่ใช่แค่เพียงแต่พูดถึงแต่ภาพโดยรวมแบบผิวเผิน โดยรายละเอียดต่างๆนั้นจะมาจากทั้งประสบการณ์โดยตรงที่เป็นกรณีศึกษาจากสิ่งที่คุณทำแล้วประสบความสำเร็จ หรืออาจเป็นกรณีที่คุณทำแล้วล้มเหลวก็ได้เช่นกันครับ แล้วนำมาสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้โดยหากมีการวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นต่างๆเข้าไปอีก ก็จะช่วยให้คุณกลายเป็นหนึ่งในผู้นำทางความคิด (Thought Leader) ที่แสดงความเชี่ยวชาญในข้อมูลนั้นๆอย่างแท้จริงมากขึ้น

3. ทำให้บล็อกอัพเดทอยู่ตลอดเวลา

การจะเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leader) ได้นั้นนอกจากความเชี่ยวชาญที่คุณมีอยู่แล้วนั้น คุณก็จำเป็นต้องถ่ายทอดมันออกมาให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นและรับรู้และวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือ การสร้างบล็อก (Blog) หรือการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คุณทำอยู่ โดยมันจะทำให้กลุ่มเป้าหมายหันมารู้จักและสนใจซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยการทำบล็อกนั้นถือว่ามีผลต่อการติดอันดับการค้นหาบน Google Search Engine หรือการทำ SEO อีกด้วย ดังนั้นคุณจำเป็นต้องทำให้บล็อกบนเว็บไซต์ของคุณอัพเดทที่เป็นประโยชน์และมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

ทำให้บล็อกอัพเดทอยู่ตลอดเวลา

Source: Popticles.com

4. ทำ Guest Post

เมื่อคุณมีบล็อกที่เขียนบทความหรือนำเสนอความรู้เป็นที่เรียนร้อยแล้ว ก็ยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leader) ที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือ การทำ Guest Post หรือ การเขียนบล็อกและเผยแพร่บนเว็บไซต์อื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่เว็บไซต์ประเภทเดียวกัน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคุณไม่วาจะเป็นการทำ Guest Post ในแบบการเขียนบทความให้กับเว็บไซต์อื่นๆ หรืออาจเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับคุณแต่ไม่ใช่คู่แข่งขันกันโดยตรง ซื้อพื้นที่หรือแบ่งปันข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กันและกัน ก็นับเป็นหนึ่งวิธีในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณได้ครับ

5. ใช้ Podcast ให้เป็นประโยชน์

อีกทางเลือกหนึ่งในการแสดงความเชี่ยวชาญที่คุณมีและได้รับความนิยมค่อนข้างมาก คือ การเปิดช่อง Podcast ที่ทำได้ทั้งรูปแบบเสียงและวีดิโอ โดยอาจเป็นการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ การนำเสนอประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในข่าวหรือสังคมก็น่าสนใจไม่น้อยครับ

6. พูดในงานอีเว้นท์ต่างๆ

นอกเหนือจากการแสดงความเชี่ยวชาญผ่านโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียแล้ว การแสดงตัวตนตามงานประชุมหรืองานอีเว้นท์ต่างๆ เช่น การเป็น Speaker การเป็นผู้ร่วมเสวนา หรือการรบรรยาย ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน เพราะงานลักษณะดังกล่าวถือเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และยังมีผู้ที่สนใจอีกมากมายเข้าร่วมงานในลักษณะนี้ นับเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดของธุรกิจคุณ โดยหากทำออกมาได้ดีก็จะยิ่งสร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด

7. ตอบทุกประเด็นคำถาม

หลายๆครั้งที่การตั้งคำถามนั้นอาจจะไม่ได้รับคำตอบ ซึ่งนั่นนับเป็นโอกาสของคุณในการสร้างความน่าเชื่อถือกับกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับการตอบประเด็นคำถามต่างๆ โดยอาจฉกฉวยจังหวะจากการตอบคำถามให้เร็วกว่าธุรกิจของคู่แข่ง เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างการรับรู้ในธุรกิจของคุณและยังแสดงถึงความใส่ใจอีกด้วย

8. เปิดกว้างสำหรับทุกช่องทาง

ยังมีอีกหลากหลายช่องทางที่คุณสามารถแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญจนนำไปสู่การเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leader) ได้ โดยในยุคนี้เปิดยุคที่เปิดกว้างสำหรับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างรวดเร็ว เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล์ การทำ Webinar รวมถึงฟอรั่มต่างๆ

การเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leader) ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างให้คุณกลายเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว และอาจสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าการทำการตลาดในหลายๆวิธีในระยะเวลาอันรวดเร็วได้เช่นกัน และมันก็ได้เวลาของธุรกิจคุณแล้วครับที่จะนำเอาจุดเด่นต่างๆที่มีมา


Share to friends


Related Posts

คุณลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

ผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) คือ ผู้นำที่มีทักษะหลายๆอย่างอยู่ในตัวทั้งความสามารถ มุมมอง ความคิด และพฤติกรรมที่ผสมผสานทั้งเหตุผลบวกจินตนาการ สามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดกับองค์กรในแบบต่างๆ และบริหารจัดการทั้งผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงผู้บริหารระดับสูงในองค์กร และผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่เก่งมากๆนั้นก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์


วิธีสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ของคุณ (Brand Reputation)

ชื่อเสียงของแบรนด์ (Brand Reputation) เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการทำธุรกิจ ที่เกิดจากมุมมองของลูกค้าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแบรนด์ต่างๆในตลาด โดยเป็นผลมาจากการเห็นกิจกรรมต่างๆที่แบรนด์จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการ การโฆษณา หรือการจัดอีเว้นท์ต่างๆ นับว่ามันสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อแบรนด์ได้มากมายเลยทีเดียว


วิธีง่ายๆในการสร้าง Brand Awareness

ในการทำธุรกิจโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นนั้น การสร้างการรับรู้ให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก (Brand Awareness) เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณต้องใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีคู่แข่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ที่พร้อมจะทำทุกวิถีทางในการปิดโอกาสการแจ้งเกิดในธุรกิจของคุณcopyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์