Types of Content

รับฟังผ่าน Popticles.com Podcast


การทำเนื้อหา หรือ คอนเทนต์ นั้นได้กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำหรับการตลาดแบบแรงดึงดูด (Inbound Marketing) สืบเนื่องมาจากการที่มีแบรนด์หรือสินค้าและบริการต่างๆเกิดขึ้นอย่างมาก จากเมื่อก่อนที่เป็นยุคของการขายของ มาสู่ยุคของการทำการตลาด และตอนนี้ก็เป็นยุคของการทำคอนเทนต์กันแล้ว สำหรับรูปแบบเนื้อหาที่เราเขียนๆกันอยู่นั้นโดยหลักแล้วมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 

  • Topical Content

    คอนเทนต์ที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน (Real-time) ซึ่งข้อดีของมัน คือ การนำเสนอเรื่องราวที่สามารถดึงดูดให้คนสนใจในตอนนั้นโดยทันที มีผลโดยตรงกับการสร้าง Traffic บนเว็บไซต์สำหรับการค้นหาในระยะสั้นๆ ซึ่งหัวข้อนั้นก็ต้องสามารถดึงดูดได้อย่างดีถึงจะเห็นผลที่ชัดเจน เพราะเนื้อหาประเภท Topical นั้นเป็นเนื้อหาที่มาไวไปไว อยู่ในความสนใจในระยะสั้นๆ ตัวอย่างเนื้อหาประเภทนี้ เช่น ข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ข่าวกิจกรรมหรืออีเว้นท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอยู่ ณ ปัจจุบัน ข่าวสารประชาสัมพันธ์บริษัท เรื่องที่กำลังเป็นประเด็นหรือเป็นกระแส Real-time Content รวมการเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับบทสรุปจากการประชุมหรืองานสัมมนาต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของคนทั่วๆไป 
  • Evergreen Content

    คอนเทนต์ที่ใช้ระยะเวลานานในการเขียน มักจะเป็นเรื่องราวที่สร้างให้เกิดคุณค่าในระยะยาว โดยส่วนใหญ่จะเป็นคอนเทนต์ประเภทให้ความรู้ซึ่งหวังผลในระยะยาว เช่น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ การทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนหรือการให้คำแนะนำ การพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีต หรือแม้แต่การทำคอนเทนต์ประเภท Q&A ซึ่งเนื้อหาแบบ Evergreen นั้นอาจไม่สามารถกระตุ้นให้คนสนใจในระยะสั้นเหมือนกับ Topical Content ได้ แต่มันมีผลดีกับการทำ SEO ในระยะยาว

ทั้ง Topical Content และ Evergreen Content ต่างมีความแตกต่างกันแต่ก็มีประโยชน์ในแต่ละแบบ ลองตั้งคำถามกันดูว่าแบรนด์ของเราควรจะใช้คอนเทนต์แบบไหน คำตอบอยู่ที่วัตถุประสงค์ทางการตลาดของแบรนด์เรา และกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครก่อนที่จะตัดสินใจสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจครับ

หากเรามองเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้ว เราจะมองเห็นว่าคอนเทนต์รูปแบบไหนเหมาะสำหรับแบรนด์เรา ซึ่งบางแบรนด์อาจเหมาะกับ Topical Content บางแบรนด์ก็อาจจะเหมาะกับ Evergreen Content บางทีก็อาจจะมีทั้ง 2 แบบได้เช่นเดียวกัน


Cover photo by Davide Guglielmo from FreeImages

Share to friends


Related Posts

แนวทางการสร้าง Content ที่เหมาะสม

ต้องยอมรับนะครับว่าการทำเนื้อหาหรือคอนเทนต์ ได้กลายเป็นพระเอกในยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว และกลายเป็นกลยุทธ์สำหรับหลายๆประเภทธุรกิจ แบรนด์ หรือสินค้าที่หันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับการสร้างคอนเทนต์ เราลองมาดูวิธีการวางแผนการทำคอนเทนต์ที่ใช่ เพื่อการวางแผนทางการตลาดในการสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจกัน


เลือกประเภท Content ที่ใช่ด้วย Content Matrix

การทำเนื้อหา หรือ คอนเทนต์ (Content) นับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำการตลาดในยุคนี้ ไม่ว่าแบรนด์ต่างๆจะมีสินค้าหรือบริการดีมากแค่ไหน มีคอนเท้นต์ดีๆมากแค่ไหนแต่หากสามารถทำรูปแบบคอนเท้นต์ที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ ก็อาจทำให้เสียเวลาและงบประมาณในการทำการตลาดได้ การใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Content Matrix


Branded Content คืออะไร

Branded Content คือ เทคนิคด้านการตลาดในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา หรือคอนเท้นต์ (Content) แบบต่างๆเข้ากับตัวแบรนด์ เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์