30 สัญญาณอันตรายที่ผู้บริโภคเริ่มเกลียดแบรนด์ของคุณ

การแสดงออกซึ่งการกระทำนั้นมักจะชัดเจนและดูจริงใจกว่าคำพูดอยู่เสมอ โดยเรามักจะสัมผัสได้จากความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับแบรนด์ หากแบรนด์ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวของแบรนด์เองและตัวของผู้บริโภคก็จะได้รับความรักและการสนับสนุนไปตลอดทาง แต่หากแบรนด์ทำสิ่งที่แย่ๆผลลัพธ์ที่ได้จะออกมากลับกันอย่างสุดขั้ว


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์