Acer กับภารกิจ Earthion สู่ความยั่งยืน

ด้วยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จำนวนที่เพิ่มขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เอเซอร์ขอเชิญชวนคู่ค้าและซัพพลายเออร์มาร่วมกันช่วยลดผลกระทบที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกันลดการใช้ทรัพยากรที่มีค่า


10 แบรนด์เสื้อผ้าระดับโลกที่มุ่งสู่ความยั่งยืน

แนวคิดการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืน (Sustainable Brand) และการสร้างความยั่งยืนในการทำธุรกิจได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเราจะเห็นข่าวสารจากสื่อต่างๆว่าหลายๆแบรนด์นั้นขยับตัวในการปรับเปลี่ยนแนวคิดมาสู่ความยั่งยืน ทั้งการทำเพื่อประโยชน์ของสังคม รวมไปถึงการปรับการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแฟชั่นประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ในแต่ละปีนั้น


แนวคิด CSV กับการทำธุรกิจแบบยั่งยืน

Creating Shared Value หรือ CSV ได้กลายเป็นหนึ่งในรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) ที่สำคัญสำหรับยุคนี้ไปแล้ว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ โดยมีเป้าหมายนั่นก็คือการทำธุรกิจแบบยั่งยืนครับซึ่งสามารถทำทั้งกำไรและสิ่งดีๆควบคู่กันไปได้ โดยหากจะบอกว่ามันเป็นการยกระดับจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR)


อะไรคือ Sustainable Brand

ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเราจะได้ยินกระแสของความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งอาจจะยังดูไม่ค่อยคุ้นหูกับคนไทยมากนัก แต่ว่าในต่างประเทศนั้นมีการพัฒนาแนวคิดของความยั่งยืนมานานมากแล้ว ด้วยการนำแนวคิดความยั่งยืนมาพัฒนาให้แบรนด์นั้นเติบโตอย่างยั่งยืนหรือก็คือการไปสู่ Sustainable Brand ครับ และเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่า Sustainable Brand กันในบทความนี้กันครับ


copyright 2022@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์