บันได 3 ขั้น ของการสร้างแบรนด์ (3 Steps of Brand Building)

สำหรับใครที่กำลังคิดจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง ลองมาดูกันสักนิดว่ากว่าจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดของการสร้างแบรนด์ เราต้องเจอกับขั้นตอนอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ

3 ลับดับขั้นของการสร้างแบรนด์

ขั้นที่ 1 สัญลักษณ์ที่คนจดจำ (Brandmarks)

ถ้าไม่มีคนรู้จักแบรนด์ของเรา หรือจดจำได้ว่าแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ที่ขายสินค้าอะไร แบรนด์สร้างประสบการณ์ดีๆอะไรให้กับตัวเขา ก็แน่นอนว่าเราคงจะไม่สามารถขายสินค้าหรือนำเสนอบริการได้ การที่ผู้บริโภคจะจำแบรนด์เราได้นั้น จำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก ภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้น เป็นมุมมองของผู้บริโภคที่มองเห็นมาที่แบรนด์ของเรา และรับรู้ว่าแบรนด์ของเราเป็นอย่างไร และจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ต่อแบรนด์ (Brand Awareness) เพื่อทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้าง ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ

ขั้นที่ 2 สัญลักษณ์ที่คนไว้ใจ (Trustmarks)

ทำให้ให้เกิดความซื่อสัตย์ภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ด้วยคำว่า “คุณภาพ” ต้องมาก่อน แบรนด์ต้องทำให้คนไว้ใจด้วยการรักษาคุณภาพอย่างคงเส้นคงวาให้ได้ แบรนด์ที่มีคุณภาพจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) จะเป็นได้ก็ต่อเมื่อแบรนด์นั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ หากแบรนด์นั้นไม่รักษาคุณภาพจะทำผู้บริโภคเกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) จนถึงขั้นร้ายแรงสุด คือ ไม่ต้องการแบรนด์นั้นอีกต่อไป (Extinction) แบรนด์ที่มีคุณภาพดีจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและเกิดการซื้อซ้ำ (Repurchase) จนทำให้เกิดความไว้วางใจ (Trust) และสุดท้ายทำให้ผู้บริโภคเกิดความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ 

“ลูกค้ากว่า 51% จะเชื่อข้อมูลข่าวสารด้านบวกเมื่อได้ยินเพียง 1-2 ครั้งหากมีความเชื่อใจในแบรนด์ๆหนึ่ง”

“และกว่า 57% จะเชื่อข้อมูลข่าวสารด้านลบเมื่อได้ยินเพียง 1-2 ครั้งหากไม่มีความเชื่อใจในแบรนด์ๆนั้น

ขั้นที่ 3 สัญลักษณ์ที่คนรักและนับถือ (Lovemarks)

หลังจากที่เราทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ จนกระทั่งเกิดความไว้วางใจได้แล้ว ในขั้นสุดท้ายเราต้องทำให้ลูกค้าเกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับแบรนด์ (Brand Engagement) ของเราให้ได้ โดยแบรนด์ต้องทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตัวแบรนด์เองก็รู้สึกดี รู้สึกรัก เช่นเดียวกับที่ผู้บริโภครู้สึก จึงจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ต้องทำให้แบรนด์มีความเป็นมนุษย์ ด้วยการสร้างบุคลิกภาพ (Personality) ให้แบรนด์ที่ยึดตามบุคลิกภาพของคน และถ่ายทอดผ่านการมี Brand Ambassador หรืออาจสร้างความรู้สึกร่วมในสังคม “Sense of Community” เพื่อเป็นโอกาสที่ทำให้แบรนด์สามารถถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้

หวังว่าทุกคนที่คิดเริ่มสร้างแบรนด์น่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่า การสร้างแบรนด์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และใช้เวลานานกว่าจะทำให้คนจดจำ และรู้สึกดีๆกับแบรนด์ จนไปสู่การเป็นที่รักของผู้บริโภค แต่หากเรารู้ลำดับขั้นว่ากว่าแต่ละแบรนด์จะเข้าไปอยู่ใจในผู้บริโภคได้นั้น ต้องทำอะไรบ้าง มันจะช่วยให้เราวางแผนการสร้างแบรนด์ได้อย่างมีทิศทางนั่นแหละครับ


Cover photo from patients.healthquest.org

Share to friends


Related Posts

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image)

ลูกค้าในยุคปัจจุบันมักจะมองหาสิ่งที่เหมือน หรือสะท้อนความเป็นตัวตนที่ใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของเขา ดังนั้น การแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความเป็นตัวตนของกลุ่มลูกค้าได้ ก็จะกลายเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ


รู้จัก Brand Loyalty เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ

ความภักดีต่อแบรนด์ หรือ Brand Loyalty เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ และเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการที่คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองและช่วยส่งเสริมลูกค้าได้ ซึ่งความภักดีต่อแบรนด์ นับเป็นหนึ่งองค์ประกอบของการสร้างคุณค่าของแบรนด์


วิธีง่ายๆในการสร้าง Brand Awareness

ในการทำธุรกิจโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นนั้น การสร้างการรับรู้ให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก (Brand Awareness) เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณต้องใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีคู่แข่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ที่พร้อมจะทำทุกวิถีทางในการปิดโอกาสการแจ้งเกิดในธุรกิจของคุณ


สร้างแบรนด์ให้โดดเด่น ด้วย Brand Personality

หลายคนน่าจะเคยได้ยินหรือเจอกับตัวเองที่หลายๆครั้งเวลาเราซื้อสินค้า เรามักจะคิดในใจว่าสินค้านี้มันคือตัวเรา ใช่ไหมครับ ซึ่งโดยปกติแล้วคนเรามักจะแสดงออกถึงลักษณ์ของความเป็นตัวเอง กับบุคลิกภาพของแบรนด์ที่พวกเขาเลือก กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ บุคลิกภาพของแบรนด์นั้นบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์