กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy)

ถ้าพูดถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) นับว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันหากธุรกิจของคุณสามารถลดต้นทุนในกระบวนการบริหารจัดการต่างๆลงได้ สำหรับความเป็นผู้นำด้านต้นทุนมักจะเกิดจากประสิทธิภาพ ขนาด การปรับตัว ขอบเขตในการทำธุรกิจ และประสบการณ์โดยรวมขององค์กร

กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน หรือ Cost Leadership Strategy มีจุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์จากขนาดการผลิต ขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างดี และสภาวะเศรษฐกิจอื่นๆ (เช่น วิธีการซื้อสินค้า) การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสูงโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง และต้องทำให้ต้นทุนต่ำลงเพื่อราคาที่ถูก ซึ่งมีหลายๆบริษัทนำกลยุทธ์นี้มาผสมผสานใช้ในกลยุทธ์ของบริษัทตัวเองเพื่อให้เป็นผู้นำในตลาด เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและลักษณะ ดังนี้

 • เหมาะกับกลุ่มที่มีความอ่อนไหวกับราคาของสินค้า
 • เหมาะกับตลาดแบบ Mass ขายในปริมาณมากๆ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำลง
 • ผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพคล้ายๆกัน ไม่ต่างกันมาก
 • เหมาะกับผู้บริโภคประเภท Low Swiching Cost หรือ ผู้บริโภคที่เปลี่ยนการใช้สินค้าได้ง่าย
 • สินค้าก็ต้องมีราคาต่ำ
 • มีช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างทั่วถึง และการบริการที่รวดเร็วทันอยู่ตลอดเวลา
 • ขั้นตอนการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของฝ่ายต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำ ลดราคาต่อหน่วยให้ต่ำ แต่ยังคงคุณภาพที่ดี
Walmart Shop

Source: https://abc7amarillo.com

Walmart นับเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใช้กลยุทธ์นี้และสำเร็จไปทั่วโลก ที่สามารถลดต้นทุน ลดในสิ่งที่ไม่จำเป็นในด้านการผลิต และหันไปมุ่งเน้นในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้ลูกค้าในราคาที่ต่ำ

ประโยชน์จากการใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ

 • ช่วยเพิ่มข้อได้เปรียบหรือขึดความสามารถในการแข่งขันได้
 • ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามด้านราคา จากคู่แข่งรายอื่นๆ
 • โอกาสในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น สามารถลดความกดดันทางราคาจากลูกค้าได้
 • ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการผลิตที่มากขึ้นได้

ขั้นตอนวางแผนกลยุทธ์

 • วิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดแข็งที่ได้เปรียบของบริษัทในการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำและมีคุณภาพดี รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • กำหนดเลือกใช้กลยุทธ์ด้านต้นทุนต่ำ
 • ระบุกลุ่มเป้าหมายในการใช้กลยุทธ์ให้ชัดเจน
 • ระบุขอบเขตของธุรกิจ และขอบเขตของตลาดให้ชัดเจน
 • กำหนดต้นทุนโดยรวม และต้นทุนต่อหน่วย
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
 • เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการลดต้นทุนให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้
 • วางแผนและเริ่มดำเนินการลดต้นทุน
 • ควบคุมทุกกระบวนการเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ
 • วางแผนและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุนต่ำนั้นต่างจากกลยุทธ์ผู้นำด้านราคา แม้ว่าบริษัทจะลดต้นทุนในการผลิตลงต่ำที่สุดจนกลายเป็นผู้นำด้านต้นทุนแล้ว แต่ก็ไม่ควรเสนอราคาสินค้าหรือบริการที่ต่ำจนเกินไป ไม่อย่างนั้นจะทำให้บริษัทมีกำไรลดลง สิ่งที่ยังต้องระวัง คือ คุณภาพของสินค้าหรือบริการก็ต้องห้ามลดลงอย่างเด็ดขาด


Cover photo by Stephen Tainton from FreeImages

Share to friends


Related Posts

กลยุทธ์ด้านผู้นำตลาดเฉพาะ (Focus Strategy)

หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดในหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้นำตลาด ที่มุ่งเน้นไปในตลาดที่เฉพาะเจาะจงโดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรต่างๆให้มีประสิทธิภาพ กับกลุ่มผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง


กลยุทธ์สำหรับผู้ตาม (Follower Strategy)

บางครั้งการแข่งขันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องท้าทายหรือโจมตีผู้นำตลาดเสมอไป โดยคู่งแข่งในตลาดอาจจะเลือกที่จะเป็นเพียงแค่ผู้ตามก็ได้ ด้วยการลดราคาลงหันไปปรับปรุงด้านการบริการ และเพิ่มคุณสมบัติเด่นๆให้กับผลิตภัณฑ์


กลยุทธ์ผู้นำด้านความต่าง (Differentiation Strategy)

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งคำว่าความความแตกต่างนั้นมีอยู่หลายมุมมอง แต่หากจะแตกต่างอย่างมีคุณค่านั้นก็คงจะหนีไม่พ้นคำว่านวัตกรรม (Innovation) ซึ่งหากบริษัทใดสามารถนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการต่างๆในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการได้ ก็จะสร้างให้เกิดโอกาสความได้เปรียบในการแข่งขันโดยทันทีLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


One thought on “กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy)

copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์