อุปสรรคทางวัฒนธรรมที่คุณต้องพบเจอในการทำงาน (Culture Barriers in Workplace)

ในชีวิตการทำงานไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นทำงานเป็นที่แรก หรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนานก็ตาม คุณจะต้องพบเจอกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในองค์กร และความหลากหลายเหล่านี้ก็อาจกลายเป็นอุปสรรค ที่ทำให้เกิดความยากในการทำงานซึ่งอาจส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจผิดจนถึงเกิดความเสียหายในการทำงานได้ บทความนี้ผมได้สรุปเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคทางวัฒนธรมในที่ทำงาน จากการที่ผมผ่านการทำงานและการบริหารงานมาหลากหลายประเภทธุรกิจ เพื่อให้ผู้อ่านโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเริ่มงานใหม่เป็นครั้งแรกได้เห็นครับว่า คุณจะต้องเจอกับอุปสรรคได้บ้างเพื่อที่จะได้เตรียมปรับตัวไว้แต่เนิ่นๆนั่นเองครับ

What's next?

อุปสรรคทางภาษา

ภาษาถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่คุณจะพบเจอในที่ทำงาน เพราะคนแต่ละคนมาจากหลากหลายเชื้อชาติหรือต่างท้องถิ่น ซึ่งต่างก็มีการใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกันในการสื่อสาร ในที่นี้ภาษานั้นเป็นไปได้ทั้งการพูดคนละภาษาเพราะมาจากคนละเชื้อชาติ และพื้นเพที่มาจากแต่ละท้องถิ่นที่ใช้คำพูดที่มีการตีความหมายที่ไม่เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการตีความไปอีกอย่างจนเข้าใจผิดหรือแปลภาษาผิดเพี้ยนความหมายไป วิธีก้าวข้ามอุปสรรคด้านกำแพงภาษาที่ง่ายที่สุด คือ ต้องคิดอยู่เสมอว่าคุณในฐานะผู้พูดหรือผู้สื่อสารจำเป็นต้องเข้าใจว่า คำแต่ละคำมีความหมายและน้ำหนักไม่เหมือนกันมีโอกาสที่ผู้ฟังจะตีความผิดได้เสมอ จึงจำเป็นต้องพูดในภาษาที่เป็นกลางที่สามารถใช้ร่วมกันในที่ทำงาน ซึ่งจะสามารถลดอุปสรรคด้านภาษาลงได้มากเลยทีเดียว

อุปสรรคทางค่านิยมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม

ค่านิยมและบรรทัดฐานถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมครับ ที่เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อ จากสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่รวมถึงการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งนั่นทำให้คนเรามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร คนในแต่ละภูมิภาค แต่ละประเทศ แต่ละทวีป จะให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ที่แตกต่างกัน และถ้าคุณอยากก้าวข้ามอุปสรรคด้านค่านิยมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม คุณต้องศึกษาและทำความเข้าใจความแตกต่างของผู้คนในแต่ละวัฒนธรรม รวมถึงวิธีปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้สร้างผลกระทบกับเรื่องเหล่านี้

อุปสรรคจากกลุ่มคนที่ไม่เหมือนกัน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของกลุ่มคนครับ โดยความแตกต่างที่ว่านั้นก็คือ อายุ ศาสนา เพศ เชื้อชาติ คนแต่ละเพศแต่ละวัยแต่ละศาสนาและแต่ละเชื้อชาติ จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในตัวของแต่ละบุคคลรวมไปถึงกลุ่มของตัวเอง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในลักษณะนี้ เราจะเห็นค่อนข้างมากที่สุดในชีวิตการทำงาน และเรามักจะตัดสินไปเองเสมอว่าคนกลุ่มนี้เป็นอย่างไร นั่นก็เพราะในหลายๆครั้งเรามักจะไม่ได้เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทของคนแต่ละแบบนั่นเอง

กลุ่มคนที่ไม่เหมือนกัน (Different People)

อุปสรรคจากการยึดถือคุณค่าและความเชื่อ

คุณค่าของมนุษย์แต่ละคนจะขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คนแต่ละคนแสดงออกในวิธีของตนเองที่แตกต่างกันครับ บางคนเชื่อและยึดมั่นในวัฒนธรรมบางอย่าง เชื่อมั่นในการกระทำบางอย่าง เชื่อมั่นในความคิดบางอย่างที่มีค่าและมีคุณค่าโดยตรงต่อความเชื่อของพวกเขา เราจะเห็นความแตกต่างเหล่านี้ในหลายๆครั้งสามารถเปลี่ยนเป็นความขัดแย้งอย่างรวดเร็ว เพราะแต่ละคนเชื่อในความคิดในแบบฉบับของตัวเองที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณจะก้าวข้ามอุปสรรคตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับและเปิดใจในความแตกต่างให้ได้เท่านั้น

อุปสรรคจากการแสดงภาษากายและสัญลักษณ์ต่างๆ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีผลต่อการแสดงออกผ่ายภาษากายและสัญลักษณ์บางอย่าง ซึ่งเป็นการเพิ่มและยกระดับให้น้ำหนักกับความหมายให้กับสิ่งที่พูดครับ บางครั้งเราใส่ท่าทางเต็มที่ด้วยบุคลิกที่เราเป็น แต่อาจจะไม่เหมาะกับบางวัฒนธรรมก็เป็นได้ และอาจถูกมองว่าเป็นคนก้าวร้าวจนกลายเป็นสร้างความเข้าใจผิด บางวัฒนธรรมหรือบางประเทศนั้นการสบตาเวลาพูดคุยถือว่าสำคัญ หากพูดคุยแล้วไม่สบตาถือว่าไม่มีมรรยาท เป็นต้น เห็นไหมครับว่าไม่ใช่แค่เพียงการพูดและการเจรจาสื่อสารที่ดี แต่หากจะก้าวข้ามอุปสรรคด้านการแสดงออกถึงภาษากายและการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ก็ต้องเข้าใจบริบทของผู้ฟังว่าเค้าคือใครด้วยเช่นกันครับ

ภาษากายและสัญลักษณ์ต่างๆ (Gesture & Symbol)

ทั้ง 5 ข้อหลักๆนั้นเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนต้องเจออย่างแน่นอน และสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่นอกเหนือจากความเก่งกาจในการทำงาน นั่นก็คือ การเข้ากันได้กับคนในองค์กรซึ่งนั่นก็หมายถึงคุณต้องเปิดใจและเรียนรู้บริบททางวัฒนธรรมของคนแต่ละคน เพื่อที่จะสามารถสื่อสารและอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานได้ดีมากยิ่งขึ้น และนั่นก็จะส่งผลต่อผลดีต่อการทำงานในอนาคต


Share to friends


Related Posts

รู้จัก Context สำหรับการสื่อสาร

การสื่อสาร (Communication) ถือเป็นหนึ่งในแกนหลักสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมทางการตลาดหรือการสร้างแบรนด์กลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำสำหรับกลุ่มเป้าหมาย โดยหากแบรนด์หรือธุรกิจจะสื่อสารอะไรออกไปผ่านแคมเปญต่างๆก็จำเป็นต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาทางสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ โดยการสื่อสารในรูปแบบต่างๆนั้นก็ล้วนแล้วแต่ต้องให้ความสำคัญกับบริบท (Context)


รูปแบบ Corporate Culture กับการขับเคลื่อนธุรกิจ

ในทุกๆธุรกิจย่อมมีวัฒนธรรมองค์กรหรือ Corporate Culture ที่แตกต่างกัน ซึ่งมันสามารถสะท้อนให้เห็นทุกแง่มุมในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแนวทางการทำงาน การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร การให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจ


เทคนิคการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารถือเป็นทักษะที่คุณสามารถฝึกฝนพัฒนาให้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการทำงานได้ โดยมันสามารถสร้างให้เกิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างทีมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อกับลูกค้า รวมถึงความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในบทบาทของการทำงานนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication)copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์