5 ข้อมูลสำคัญสำหรับธุรกิจ B2B

ในยุคปัจจุบันทุกธุรกิจได้หันมาให้ความสำคัญกับข้อมูล (Data) ซึ่งมันส่งผลดีและมีประโยชน์ต่อการทำการตลาดอย่างไม่ต้องสงสัย โดยเฉพาะในธุรกิจแบบ Business-to-Business (B2B) นั้นข้อมูลลูกค้าก็ยิ่งมีความสำคัญมากที่ส่งผลต่อการนำมาวางกลยุทธ์ทางการตลาด และในบทความนี้ผมได้สรุปข้อมูลที่สำคัญๆที่ธุรกิจในแบบ B2B จำเป็นต้องเก็บรวบรวมมาฝากกันครับ

What's next?

6 ประเภทของ Customer Data

ข้อมูลของลูกค้าจะแบ่งออกด้วยกันเป็น 6 ประเภทที่จะช่วยให้นักการตลาดเก็บรวบรวมและนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนแคมเปญต่างๆ ซึ่งเป็นทั้งการเก็บข้อมูลจากทั้งตัวลูกค้าโดยตรงและการดูจากคู่แข่งขันในตลาด ด้วยการยึดหลักการทำ Data-Driven Marketing เป็นสำคัญครับ

1. Demographic data

การเก็บข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เพื่อให้นักการตลาดรู้ว่าใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกันแน่ โดยข้อมูลที่ควรมีนั้นก็ได้แก่

 • ชื่อ
 • อายุ
 • อีเมล์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • ประวัติการทำงาน
 • ทักษะความสามารถ

ข้อมูลเหล่านี้นับเป็นข้อมูลพื้นฐานที่นักการตลาดจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ซึ่งอาจยังไม่ต้องลงรายละเอียดลึกไปถึงขั้น Persona ของลูกค้า เช่น ความสนใจ ความชอบ พฤติกรรมการซื้อสินค้าก็ได้ แต่หากสามารถหา Persona ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับ

2. Firmographic data

ข้อมูล Firmographic หรือข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรหรือธุรกิจเพื่อดูว่าบริษัทไหนที่คนๆนี้ทำงานอยู่ บริษัทนั้นทำเกี่ยวกับอะไรด้วยข้อมูลดังนี้

 • ชื่อบริษัท
 • ที่อยู่บริษัท
 • ประเภทอุตสาหกรรม
 • จำนวนพนักงาน
 • รายได้ของธุรกิจ

ข้อมูล Firmographic จะทำให้คุณเห็นว่าบริษัทที่มีอยู่ในตลาดนั้นทำธุรกิจอะไรบ้าง มีการวางแผนจะออกผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง ทำให้นักการตลาดมองเห็นแนวโน้มการคาดการณ์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการหาข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนปรับใช้กับกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณได้

3. Technographic data

เทคโนโลยีอะไรที่บริษัทรวมถึงพนักงานในบริษัทใช้บ้าง ซึ่งมันจะช่วยให้นักการตลาดเข้าใจในเรื่องของ Insight และกระบวนการทำงานของธุรกิจนั้นๆ พวกเขาใช้เครื่องมืออะไรในการขับเคลื่อนธุรกิจในการทำแคมเปญการตลาด ในกระบวนการผลิต กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารงาน อะไรเป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานบ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คุณสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้อย่างเหมาะสม หรือบางครั้งอาจมองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจได้อีก

4. Chronographic data

ข้อมูลอัพเดท ณ ปัจจุบันที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาโดยจะทำให้คุณมองเห็นถึงความก้าวหน้าของธุรกิจอยู่เสมอๆ มันจะทำให้คุณวางแผนในการขยับขยายธุรกิจหรือนำเสนอบริการที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณก็จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเช่นกัน ตัวอย่างเช่น

 • การเพิ่ม/ลดจำนวนสาขา
 • การย้ายออฟฟิศ
 • การเพิ่มทุนบริษัท
 • บริษัทกำลังจะเข้า IPO
 • การควบรวมหรือขยายกิจการ
 • งานอีเว้นท์ของบริษัท
 • การจ้างงาน

5. Quantitative data

ข้อมูลเชิงปริมาณที่เน้นจำนวนที่มีจำเป็นสำหรับนักการตลาดในการนำมาวางแผนแคมเปญการตลาดให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น

 • จำนวนคนคลิกเว็บไซต์
 • จำนวนคนกรอกแบบฟอร์ม
 • จำนวนคนเข้าร่วมงานอีเว้นท์ต่างๆ
 • อัตราการเปิดอ่านอีเมล์
 • อัตราการคลิกต่อจำนวนการมองเห็น (CTR)

6. Qualitative data

ข้อมูลที่เน้นคุณภาพมากกว่าจำนวนซึ่งข้อมูลนี้จะทำให้เห็น Insight เชิงลึกของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำมาปรับแก้ไขแคมเปญการตลาดหรือการพัฒนาสินค้าและบริการได้ เช่น

 • กิจกรรมต่างๆบนโลกโซเชียล
 • ความคิดเห็นในการใช้สินค้าหรือบริการ
 • การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
 • ความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อสินค้าหรือบริการบนโลกออนไลน์/โซเชียล
 • การเก็บข้อมูลการพูดคุยของลูกค้ากับทีมขาย/บริการหลังการขาย

Share to friends

TagsRelated Posts

กลยุทธ์การทำการตลาดด้วย Data-Driven Marketing

Data-Driven Marketing หรือ การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คือ วิธีการการทำการตลาดหรือวางกลยุทธ์การโดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า โดยข้อมูลเหล่านั้นอาจะเป็นได้ทั้งพฤติกรรมการซื้อสินค้า ช่วงเวลาในการซื้อสินค้า ปฏิกิริยาตอบสนองของลูกค้า ความชื่นชอบของลูกค้า ซึ่งมันจะช่วยให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์คาดการณ์


ประโยชน์ของ Data-Driven Marketing สำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลทางการตลาดหรือ Data-Driven Marketing กำลังกลายเป็นหลักสำคัญในการทำธุรกิจสำหรับยุคนี้เป็นต้นไป ซึ่งมันกลายเป็นหนึ่งในการวางกลยุทธ์ขององค์กรสมัยใหม่ที่บังคับให้ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ในบทความนี้ผมจะพามารู้จักกับประโยชน์ของ Data-Driven Marketing กันครับLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์