ความสำคัญของ Brand Community

การสร้างแบรนด์ในยุคสมัยนี้เราจะเห็นการเน้นการสร้างให้เกิดความมีจิตสำนึกร่วมของความเป็นชุมชน (Sense of Community) ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกร่วมของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันที่ช่วยเชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งมันมีความทรงพลังเป็นอย่างมากเมื่อคุณมีกลุ่มคนที่สนับสนุนคุณเป็นจำนวนมาก


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up